Aktualitātes
Būtiska informācija par invaliditātes termiņa pagarināšanu
Lietuvas pieredze deinstitucionalizācijas procesa ieviešanā
Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai pašvaldībās aicina pieteikt bērnus ar funkcionāliem traucējumiem
Latgalē tiek īstenots deinstitucionalizācijas projekts (video)
Sociālo dienestu pārstāvju tikšanās
Latgales reģiona uzņēmēji pozitīvi vērtē iespēju nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti
Sociālās integrācijas valsts aģentūra un Rēzeknes novada dome 2016.gada 12.oktobrī aicina Jūs uz konferenci „Karjeras attīstības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Latgalē”.
Tikšanās ar Latgales sociāliem dienestiem par DI ieviešanas iespējām un aktualitātēm
Tikšanās ar Latgales sociāliem dienestiem par DI ieviešanas iespējām un aktualitātēm
Latgales sociālo dienestu pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas pašvaldību
Līdz šim pieņemtais lēmums par Kalkūnu slēgšanu nav galīgs, šodien pēc viesošanās aprūpes centrā "Kalkūni" norādīja labklājības ministrs Jānis Reirs
Apstiprināts vienotais deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāns
Latgales sociālo dienestu tikšanās par deinstitucionizācijas procesa aktualitātēm un pieredzes apmaiņas vizīti
Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Latgales plānošanas reģionā
Latgales novados piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Par dalību sanāksmē par deinstitucionizācijas procesa aktualitātēm un pieredzes apmaiņas vizītē
Biedrība "Zelda" piedāvā bezmaksas palīdzību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
Pašvaldības varēs iesniegt projektus sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei
LM meklēs iespējas no 2018. gada ieviest principu „nauda seko klientam”
Labklājības ministrija Latgales plānošanas reģionā pārrunās sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanu
Latgales plānošanas reģions realizēs Deinstitucionalizācijas projektu