SludinājumiTematisko ciemu projekts tuvojas noslēgumam!

Latgales plānošanas reģions 2014.gada 22.maijā Daugavpilī rīko Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi, noslēguma forumu.

Noslēguma forums sastāvēs no divām daļām: semināra daļas, kurā projekta partneri un tematiskie ciemi prezentēs un apkopos projekta rezultātus, un tematisko ciemu tirdziņa Vienības laukumā. Tematisko ciemu tirdziņš sāksies pulksten 14.00 un tajā varēs iegādāties Latgales lauku labumus un amatnieku izstrādājumus!

Latgales reģionā Tematisko ciemu projektu ietvaros ir izveidojušies 26 tematiskie ciemi, Aukštaitijas reģionā 9 ciemi.

Lūgums savu dalību pasākumā pieteikt līdz 19.05.2014. uz e-pastu kristine.ivanova@latgale.lv! Aicinām pieteikties arī dalībai tirdziņā!

Sirsnīgi aicinām iepazīt Latgales un Aukštaitijas tematiskos ciemus!


Notiks darba grupas Tematisko ciemu biznesa ideju attīstīšanai

Latgales plānošanas reģions informē, ka projekta LLIV-306 Tematiskie ciemi* ietvaros tiek rīkotas bezmaksas darba grupas, kurās tiks aplūkotas šādas tēmas konkrētām tematisko ciemu idejām:
• Tematisko ciemu biznesa idejas attīstīšana,
• Tematisko ciemu tirgus un konkurences analīze,
• Tematisko ciemu mārketinga un pārdošanas plāni,
• Tematisko ciemu finanšu plāni.

Darba grupu norises vietas:
Balvos 6.-7.12, Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs, Brīvības iela 47, (2.stāvs 56 kab.),

Rēzeknē 10.-11.12. Viesnīca Latgale, Atbrīvošanas aleja 98, 2.stāvs, zāle Rāzna,

Daugavpilī 13.-14.11.- SIA “Latgales mācību centrs”, Saules iela 38.

Aicinām tematisko ciemu komandas apmeklēt darba grupas, kuras vadīs Aivars Timofejevs, kas ir Jauno uzņēmēju centra vadītājs un ir palīdzējis attīstīties daudziem jaunuzsāktiem biznesiem.

Darba kārtība (86.00 KB)

Lūdzam paziņot par savu dalību darba grupās, sūtot ziņu uz epastu kristine.ivanova@latgale.lv.

*Latgales plānošanas reģiona īstenotais Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi.


Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos notiks apmācību „Projekta komandas darbs.Projektu vadība” 2.nodarbība

Šī gada 6.novembrī Daugavpilī, 7.novembrī Rēzeknē un 8.novembrī Balvos notiks apmācību „Projekta komandas darbs, projektu vadība” 2.nodarbība.

Aicinām izvēlēties tuvāko apmeklēšanas vietu un savu pieteikumu atsūtīt uz kristine.ivanova@latgale.lv, norādot savu vārdu uzvārdu, pārstāvēto ciemu un novadu, kontaktinformāciju un izvēlēto apmācību norises vietu. Visās norises vietās apmācību saturs ir viens un tas pats.

Lektors: Kaspars Vingris, SIA Baltijas Konsutācijas.


Aicinām apmeklēt bezmaksas apmācību „Biznesa prasmes” otro un trešo nodarbību

Latgales plānošanas reģions rīko apmācību semināru „Biznesa prasmes” Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi, ietvaros.

Norises laiks: 2013.gada 1.un 2.novembris, no pulksten 9.00-17.00.
Norises vieta: Viesnīcā „Latgale” Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē
Lektors: Marika Rudzīte- Griķe

Aicinām savus pieteikumus sūtīt uz e-pastu kristine.ivanova@latgale.lv.

Apmācību semināra kopējais apjoms ir 40 stundas, tas ir piecas apmācību dienas. Nākamās nodarbības notiks Rēzeknē 22.un 23.novembrī.

Sīkāka informācija par apmācībām un projektu:
Kristīne Ivanova, tel. 26461457


Aicinām uz apmācību semināra „Biznesa prasmes” pirmo nodarbību

Latgales plānošanas reģions rīko apmācību semināru „Biznesa prasmes” Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi, ietvaros.

Norises laiks: 2013.gada 28.oktobris, no pulksten 9.00-17.00.

Norises vieta: Viesnīcā „Latgale” Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē

Lektors: Marika Rudzīte- Griķe

Apmācību mērķis ir sniegt pamatzināšanas uzņēmējdarbības iesācējiem ar fokusu uz lauku tūrismu, nelauksaimnieciskām nodarbēm, sadarbību un kooperāciju.

Darba kārtība (87.00 KB)

Aicinām savus pieteikumus sūtīt uz e-pastu kristine.ivanova@latgale.lv.

Apmācību semināra kopējais apjoms ir 40 stundas, tas ir piecas apmācību dienas. Nākamās nodarbības notiks Rēzeknē 1., 2., 22. un 23.novembrī.

Sīkāka informācija par apmācībām un projektu:
Kristīne Ivanova
Projekta vadītāja
Latgales plānošanas reģions
T. 26461457
www.latgale.lv


Apmācību semināri tematisko ciemu pārstāvjiem oktobrī

1. Tematisko ciemu koncepcija, ideja un vēsture
Norises laiks: 2013.gada 8.oktobris, no pulksten 9.00-17.00
Norises vieta: Viesnīcā „Latgale” Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē
Lektors: Kaspars Vingris, SIA Baltijas Konsutācijas
Semināra mērķis: palīdzēt lauku teritoriju iedzīvotājiem izprast tematisko ciemu veidošanās principus, balstītus uz sociālo uzņēmējdarbību. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar tematisko ciemu rašanās ideju un vēsturi, kā arī iegūs vispārīgu informāciju par tematiskajiem ciemiem Eiropā un Latgalē. Tematisko ciemu loma tūrisma produkta attīstībai.
Aicinām savus pieteikumus sūtīt uz e-pastu kristine.ivanova@latgale.lv līdz 6.oktobrim.

Darba kārtība (86.50 KB)

2. Projekta komandas darbs. Projekta vadība
Apmācību pirmā daļa tiek rīkota:
9.10.2013.- Balvos, Bērzpils ielā 1a, Balvu novada pašvaldības ēkā, 3.stāvā, no pulksten 9.00-17.00;
10.10.2013.- Daugavpilī, SIA “Latgales mācību centrs”, Saules iela 38, no pulksten 9.00-17.00;
11.10.2013.- Rēzeknē, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95, kamīnzālē (4.stāvs), no pulksten 9.00-17.00.
Visās norises vietās apmācību saturs ir viens un tas pats.

Lektors: Kaspars Vingris, SIA Baltijas Konsutācijas

Aicinām izvēlēties tuvāko apmeklēšanas vietu un savu pieteikumu atsūtīt uz kristine.ivanova@latgale.lv līdz 7.oktobrim, norādot savu vārdu uzvārdu, pārstāvēto ciemu un novadu, kontaktinformāciju un izvēlēto apmācību norises vietu.

3. Komandas darbs. Kā strādāt grupās
Apmācību pirmā daļa tiek rīkota:
15.10.2013.- Balvos, Bērzpils ielā 1a, Balvu novada pašvaldības ēkā, 3.stāvā, no pulksten 9.00-17.00;
16.10.2013.- Daugavpils, SIA “Latgales mācību centrs”, Saules iela 38, no pulksten 9.00-17.00;
17.10.2013.- Viesnīcā „Latgale” Atbrīvošanas alejā 98, Rēzeknē, no pulksten 9.00-17.00.
Visās norises vietās apmācību saturs ir viens un tas pats.

Lektors: Jānis Straumēns, SIA Baltijas Konsultācijas

Aicinām izvēlēties tuvāko apmeklēšanas vietu un savu pieteikumu atsūtīt uz kristine.ivanova@latgale.lv līdz 11.oktobrim, norādot savu vārdu uzvārdu, pārstāvēto ciemu un novadu, kontaktinformāciju un izvēlēto apmācību norises vietu.

Vēlams, lai tematisko ciemu pārstāvis,kurš uzsāks apmācības, izietu visu 24.stundu apmācību, tas ir 3 dienas.


Konsultācijas tematisko ciemu pārstāvjiem Latgales reģionā

Aicinām tematisko ciemu pārstāvjus, kuri apmeklēja motivācijas seminārus, turpināt apmācības un apmeklēt individuālās vai grupu konsultācijas.
Konsultāciju mērķis- palīdzēt attīstīt tematiskā ciema tēmu.
Konsultante: Anita Gaile

Konsultāciju norises laiki un vietas:
30.09.2013- Aglonas novads, Aglona,
09.10.2013.- Daugavpils novads, Līksna,
10.10.2013.- Ilūkstes novads, Bebrene,
22.10.2013.- Balvu novads, Balvi,
23.10.2013.- Viļakas novads, Viļaka,
29.10.2013.- Krāslavas novads, Kombuļi,
04.11.2013.- Rugāju novads, Rugāji,
05.11.2013.- Rēzeknes novads, Sakstagals,
13.11.2013.- Zilupes novads, Zilupe,
14.11.2013.- Ludzas novads, Ludza un Ciblas novads.

Tālrunis papildus informācijai- 26461457, Kristīne


Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam uz Lietuvas tematiskiem ciemiem!

Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos, akronīms Tematiskie ciemi” ietvaros rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas tematiskajiem ciemiem”Pasaku ciemiem”, Aukštaitijas reģionā. Braucienā aicinām piedalīties Latgales reģiona iedzīvotājus, kuri piedalījās motivācijas semināros un vēlas iesaistīties tematisko ciemu veidošanā.

Brauciena norises laiks: 2013.gada 2-3.oktobris.

Izbraukšana no Rēzeknes. Brauciena mērķis ir iepazīt Pasaku ciemus Lietuvā, pārņemt Lietuvas tematisko ciemu pieredzi.

Dalībniekiem savi pieteikumi (Vārds, uzvārds, personas kods, pārstāvētais novads un ciems un kontaktinformācija) jāatsūta līdz 2013.gada 24.septembrim uz e-pasta adresi kristine.ivanova@latgale.lv .

Tālrunis papildus informācijai- 26461457, Kristīne

Vietu skaits ir ierobežots!

Pielikumā:


Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam pa Latgales tematiskiem ciemiem!

Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos, akronīms Tematiskie ciemi” ietvaros rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā pa Latgales tematiskajiem ciemiem. Braucienā aicinām piedalīties Latgales reģiona iedzīvotājus, kuri piedalījās motivācijas semināros un vēlas iesaistīties tematisko ciemu veidošanā.

Brauciena norises laiks: 2013.gada 25.-26.septembris.

Izbraukšana no Rēzeknes. Brauciena mērķis ir iepazīt tematisko ciemus Latgalē, uzzināt, kā tie organizē savu darbību, ko piedāvā apmeklētājiem, kā arī uzzināt, kādas grūtības sagaida ciemu veidošanās procesā.

Dalībniekiem savi pieteikumi (Vārds, uzvārds, pārstāvētais novads un ciems un kontaktinformācija) jāatsūta līdz 2013.gada 18.septembrim uz e-pasta adresi kristine.ivanova@latgale.lv .

Tālrunis papildus informācijai- 26461457, Kristīne

Vietu skaits ir ierobežots!

Pielikumā:


Aicinām pieteikties mācību braucienam uz Poliju!

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales reģiona iedzīvotājus, kuri ir ieinteresēti tematisko ciemu izveidē, pieteikties projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos, akronīms Tematiskie ciemi” ietvaros rīkotajā mācību braucienā uz Poliju.

Brauciena norises laiks: 2013.gada 9.līdz 13.septembris.

Izbraukšana no Rēzeknes. Brauciena galamērķis ir Podlases vojevodiste, Belastokas apkārtnē esošie tematiskie ciemi.

Dalībniekiem savi pieteikumi (Vārds, uzvārds, personas kods, pārstāvētais novads un ciems un kontaktinformācija) jāatsūta līdz 2013.gada 3.septembrim uz e-pasta adresi kristine.ivanova@latgale.lv

Tālrunis papildus informācijai – 26461457, Kristīne

Vietu skaits ir ierobežots!