Jau pavasarī dodieties apmeklēt jaunos tematiskos ciemus!

Latgales plānošanas reģiona īstenotā Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms Tematiskie ciemi, dalībniekiem 2013.gads bija ļoti intensīvs- piedalīšnās pieredzes apmaiņas braucienos, apmācībās, kopīgs darbs ar konsultantiem ar mērķi savā apdzīvotajā vietā izveidot tematisko ciemu. Projekta aktivitātes aptvēra visu Latgales reģionu un ikvienam reģiona iedzīvotājam bija iespēja piedalīties bezmaksas apmācībās un citās projekta aktivitātēs.

Noslēdzoties apmācībām, Latgales plānošanas reģiona piesaistītie konsultanti izvēlējās trīs ciemu tēmas, kuras tika attīstītas biznesa plānos, kurus kā paraugus varēs izmantot pārējie ciemi Latgalē un Radvilišķos. Biznesa plāns ir izstrādāts Kaņepju ciemam Kalkūnes pagastā Daugavpils novadā, Raibās pūra lādes ciemam Sakstagalā, Rēzeknes novadā un Meža labumu ciemam Žīguros, Viļakas novadā. Papildus biznesa plāniem, konsultanti izstrādāja arī tematisko ciemu zīmolu paraugus Daugavpils novada Līksnas ciemam, Rēzeknes novada Sakstagala ciemam un Viļakas novada Žīguru ciemam. Izstrādāto zīmola koncepciju varēs izmantot ikviens tematiskais ciems, kurš ir iesaitījies projektā.

Papildus minētajiem tematiskajiem ciemiem Latgales reģionā 2014.gada tūrisma sezonā darbosies un tūristus uzņems gan tematiskie ciemi, kuri izveidojās pirmajā projekta kārtā, gan arī jaunie tematiskie ciemi. Ceļojot pa Latgali būs iespēja apmeklēt Zilupes filmu ciemu, Goda saimnieču ciemu Aglonā, Muzikantu ciemu Kārsavas novada Salnavā, Zirgu ciemu Kaplavā, Krāslavas novadā, Briežuciema amatu meitaru ciemu Balvu novadā un daudzus citus. Projekta ietvaros tematiskie ciemi tiek veidoti arī Lietuvā, Radvilišķu rajonā, piemēram, Pociūneliai ciema tēma būs saistīta ar augļu sulām, Skemiai būs Maizes ciems, kurā varēs uzzināt visu par maizes cepšanu.

Latgales tematiskos ciemu varēs sastapt Latgales reģiona stendā starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2014”. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs sirsnīgi aicina apmeklēt izstādi, uzzināt par atpūtas iespējām Latgalē un, plānojot savus ceļojumu maršrutus, tajos iekļaut Latgales reģiona, kā arī tematisko ciemu apmeklējumu.

Latgales plānošanas reģions informē, ka ir veikti grozījumi projekta īstenošanas periodā un projekts noslēgsies 2014.gada 31.maijā, līdz ar to tiek plānots īstenot papildus aktivitātes tematisko ciemu mārketingam un reprezentācijai. Šobrīd rit darbs pie informatīva materiāla sagatavošanas par tematiskajiem ciemiem Latgales un Aukšataitijas reģionā, šī informācija būs pieejama tūrisma informācijas centros, izstādēs un tematiskajos ciemos. Apkopotā informācija par ciemiem tiks publicēta arī reģionālajā portālā www.latgale.lv, kur jau šobrīd projekta sadaļā ir pieejami apmācību materiāli un prezentācijas.