Turpinās motivācijas semināri Tematisko ciemu projekta ietvaros

Latgales plānošanas reģions turpina motivācijas semināru rīkošanu Latgales reģiona pašvaldībās. Nākamais seminārs notiks 22.augustā Viļakā, Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā, Klostera ielā 1, pulksten 10.00.

Seminārā aicinām piedalīties ikvienu iedzīvotāju, kurš vēlas iesaistīties projekta aktivitātēs un iegūt jaunu pieredzi.

Motivācijas seminārā lektore Anita Gaile mēģinās palīdzēt rast atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem- ko es varu?, Ko es patiesi vēlos?, Ko es iegūšu no savas jaunās nodarbes?, Kā risināt problēmas?, Kā sadarboties ar savu kaimiņu?.

Projekta mērķis ir palīdzēt lauku teritoriju iedzīvotājiem rast jaunus risinājumus kā uzlabot un padarīt labāku un interesantāku dzīvi laukos, kā dzīvot laukos un nopelnīt ar savām prasmēm un kā savu hobiju pārvērst par mazo biznesu.

Latgales plānošanas reģiona īstenotā projekta ietvaros ir paredzēts izveidot jaunus tematisko ciemus. Tematiskā ciema izveidē var iesaistīties ikviens iedzīvotājs. Tematiskais ciems var būt gan viena saimniecība, gan vesels ciems, kur iedzīvotāji sadarbojas un veido vienotu ciema tēlu. Izvēloties un attīstot tematiskā ciema tēmu, iedzīvotājiem ir iespēja no jauna izzināt, kā parādīt citiem, ko es protu un ko es varu.

Pēdējie motivācijas semināri notiks:
26.08. Rēzekne- Rēzeknes novada dome (mazā zāle), Atbrīvošanas aleja 95, pulksten 9.00-13.30,
27.08. Ludza- Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, pulsten 10.00- 14.30,
28.08. Zilupe- Zilupes pilsētas tautas nams, Tautas iela 1, pulksten 10.00-14.30.

Aicinām pieteikumus dalībai seminārā sūtīt uz elektroniskā pasta adresēm kristīne.ivanova@latgale.lv vai darta@granti.eu . Semināri ir bezmaksas.

*Motivācijas semināri tiek rīkoti Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos, akronīms Tematiskie ciemi” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Projekta Tematiskie ciemi vadītāja
Kristīne Ivanova
Latgales plānošanas reģions
+37126461457
Kristine.ivanova@latgale.lv