Aicinām pieteikties dalībai projekta Tematiskie ciemi aktivitātēs!

Latgales plānošanas reģions ir izsludinājis pieteikšanos projekta „Tematiskie ciemi” aktivitātēm un lūdz interesentus savus pieteikumus (aizpildītu pievienoto tabulu) iesūtīt uz e-pasta adresi kristine.ivanova@latgale.lv līdz 2013.gada 22.janvārim.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Radvilišķu rajona pašvaldības administrāciju ir uzsācis Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos, akronīms Tematiskie ciemi” īstenošanu. Projekta galvenais mērķis ir veicināt ekonomisko un sociālo attīstību pārrobežu līmenī- paplašinot tematisko ciemu biznesa ideju, kas balstās uz tradicionālām aktivitātēm; attīstīt uzņēmējdarbības un darba tirgu, uzlabot dzīves apstākļus, paaugstināt iedzīvotāju kapacitāti un reģiona pievilcību. Projekta aktivitātes galvenokārt ir vērstas uz lauku teritoriju un ciemu iedzīvotāju kapacitātes celšanu un redzesloka paplašināšanu.

Pielikums: Aizpildāmā tabula „Informācija par pretendentiem”.

Informāciju sagatavoja:
Projekta Tematiskie ciemi vadītāja
Kristīne Ivanova
Latgales plānošanas reģions
+37126461457
Kristine.ivanova@latgale.lv