Radošo prasmju ciems


Radošo prasmju ciems atrodas Aglonas novadā. Aglonas amatnieces piedāvā apmeklētājiem dažādas radošās meistardarbnīcas: ziepju liešanā, latvisko enerģētisko smaržkociņu gatavošanā, dažādu tehniku izmantošanu rotu gatavošanā, dabas materiālu pārvērtībās rotās un dekoros, dekupāžā, tapošanā, pīto lakatu aušanā, dažādu tamborējumu tehnikas apgūšanā, adīšanā, sveču dekupāžā. Tiek piedāvātas gleznošanas meistarklases telpās un dabā, kā arī apgūt mašīnadīšanas tehniku. Amatnieces piedāvā plašu izstrādājumu klāstu, tos var iegādāties kā dāvanas un suvenīrus Somersetas ielā19.

Lūdzam savu ierašanos saskaņot iepriekš!

Atrašanās vieta: Somersetas iela 19, Aglona, Aglonas novads

Kontaktpersonas:
Inta Reča, e-pasts: inta_reca@inbox.lv, T. +371 29429422,
Olita Selicka, e-pasts: aglona64@inbox.lv, T.+371 29722169
Vija Kovaļkova, e-pasts: vija.ka@inbox.lv, T. +37129344768