Apmācību un konferences prezentācijas


Augstas kvalitātes komunikācijas ētikas sekmēšana tūrisma pakalpojumu uzņēmumos
Efektīva resursu plānošana un vadība tūrisma pakalpojumu uzņēmumos
E-komercijas izmantosana turisma produktu attīstība
Projekta noslēguma konferences programma un prezentācijas