Norisinājās projekta „BELLA DVINA 2” pēdējā ceturtā vadības komitejas un pēdējā astotā darba grupas sēde

2014.gada 30.janvārī Daugavpilī, viesnīcā „Park Hotel Latgola” norisinājās projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, pēdējā ceturtā vadības komitejas un pēdējā astotā darba grupas sēde, kurā piedalījās visi 11 projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Sanāksmes laikā visi projekta partneri ziņoja par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm periodā no 2013.gada maija līdz 2014.gada janvārim. Projekta vadītāja Tatjana Kozačuka, savukārt atgādināja par svarīgākajiem notikumiem pēdējā pusgada laikā, tajā skaitā arī par to, ka projekta īstenošanas periods ir pagarināts līdz 2014.gada 6.maijam. Sanāksmes laikā daudz uzmanības tika pievērsts infrastruktūras objektu uzlabošanas darbu paveikšanai laicīgi, kā arī grozījumu un atskaišu sagatavošanai un iesniegšanai. Projekta vadītāja detalizēti informēja klātesošos par palikušajām aktivitātēm projekta ietvaros, kas ir jāīsteno līdz 6.maijam. Tuvojas noslēgumam 5 pārrobežu tūrisma maršrutu izdošana. Šie maršruti latviešu valodā jau tiks izplatīti starptautiskajā izstādē „Balttour 2014”, kas notiks Rīgā no 7.līdz 9.februārim.

2014.gada 22.-23. aprīlī Daugavpilī tiek plānota projekta noslēguma konference. Konferences laikā, sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas speciālistiem tiek plānots pārrunāt arī nākotnes vīziju tūrisma galamērķa BELLA DVINA attīstībai un popularizēšanai, kā arī nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūras objektos, lai pilnveidotu tūrisma piedāvājumus pārrobežu reģionos.

//Vadības komitejas un darba grupas sēde tiek organizētas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.//

Fotogalerija: