Norisinājās projekta „BELLA DVINA 2” otrā vadības komitejas un trešā darba grupas sēde

2012.gada 15.novembrī Anikščos, uzņēmējdarbības un atpūtas centrā „Nykščio Namai” konferenču zālē, norisinājās projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, otrā vadības komitejas un trešā darba grupas sēde, kurā piedalījās visi 11 projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Sanāksmes laikā visi projekta partneri ziņoja par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm periodā no 2012.gada aprīļa līdz oktobrim, par veiktajām iepirkuma procedūrām un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta vadītāja Tatjana Kozačuka detalizēti iepazīstināja klātesošos par plānotajām aktivitātēm tuvākajiem 6 mēnešiem, kā arī par sekretariātā iesniegtajiem projekta aktivitāšu un budžeta grozījumiem, par atskaišu sagatavošanas nepieciešamību auditoram un sekretariātam. Sanāksmes laikā daudz uzmanības tika pievērsts iepirkumu procedūru organizēšanai un infrastruktūras uzlabošanai, kā arī grozījumu sagatavošanai un iesniegšanai.

Tuvākajā laikā tiks pabeigts darbs pie 5 pārrobežu maršrutu izstrādes, ko plānots izdot līdz nākama gada pavasarim. Šobrīd notiek informācijas atjaunošana tūrisma brošūrai „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā” un kopējai tūrisma kartei, ko plānots sagatavot un izdot līdz 2013.gada tūrisma izstādēm.

Vadības komitejas un darba grupas sēde tika organizēta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.