Norisinājās projekta „BELLA DVINA 2” pirmā pārrobežu maršrutu izstrādāšanas sanāksme

2012.gada 13. aprīlī Krāslavas novadā, atpūtas bāzē „Drīdži”, norisinājās projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, pirmā pārrobežu maršrutu izstrādāšanas sanāksme, kurā piedalījās projekta koordinatori un tūrisma eksperti no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Sanāksmes laikā projekta vadītāja Tatjana Kozačuka iepazīstināja tūrisma ekspertus ar projekta BELLA DVINA 2 plānotajām aktivitātēm un jau paveiktajiem darbiem un sasniegtajiem rezultātiem. Sanāksmes laikā dalībnieki dalījās pieredzē par vietējo un starptautisko maršrutu izstrādi un to pieprasījumu no tūristu puses.

Projekta BELLA DVINA 2 ietvaros ir paredzēts izstrādāt 5 pārrobežu maršrutus ar mērķi piesaistīt arvien vairāk ceļotājus, iepazīties un apceļot tūrisma galamērķus-Baltijas Ezeru zeme un Bella Dvina. Tūrisma eksperti no Latgales, Vitebskas apgabala un Utenas apriņķa, diezgan ilgi diskutējot par pārrobežu maršrutu tēmām, izvēlējās sekojošus maršrutus: 1) Nedēļas atpūta ģimenei Baltijas Ezeru zemē un reģionā Bella Dvina; 2) Tūrisma maršruts grupām Baltijas Ezeru zemē un reģionā Bella Dvina (7 dienu maršruts grupām no 20 cilv.); 3) Baltijas Ezeru zemes un reģiona Bella Dvina TOP objektu 7 dienu maršruts; 4) Laivu maršruts, kas, savukārt, iekļauj lokālus maršrutus katrā reģionā; 5) Dabas maršruts Baltijas Ezeru zemē un reģionā Bella Dvina (7 dienu maršruts). Katra maršruta izstrādei ir nozīmēti atbildīgie tūrisma eksperti katrā no reģioniem.

Pamatojoties uz to, ka projekta BELLA DVINA2 ietvaros ir paredzēts sagatavot un izdot 5 pārrobežu tūrisma maršrutus latviešu, krievu, lietuviešu un angļu valodās, tad šīs sanāksmes laikā tūrisma eksperti vienojās arī par pārrobežu maršrutu izdošanas koncepciju, akcentējot to, ka ļoti būtiski ir ievietot detalizētu karti blakus katra maršruta posmam. Sanāksmes laikā tūrisma eksperti arī vienojās par jaunas brošūras „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā” informācijas sagatavošanas koncepciju, uzsverot nepieciešamību katra novada vai rajona ietvaros izdalīt no 5 līdz 10 tūrisma TOP objektiem un tikai tad aprakstīt citus tūrisma objektus novada vai rajona teritorijas ietvaros.

Lai aplūkotu fotogaleriju, noklikšķiniet uz bildes:

Pirmā pārrobežu maršrutu izstrādāšanas sanāksme tika organizēta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.