Viduslaiku kultūras festivāls „Rubon – 2012” ir pirmais pasākums, kas noritējis Polockā ES projekta „ BELLA DVINA 2” ietvaros

No 1.līdz 3. jūnijam Baltkrievijas senākajā pilsētā Polockā notika ceturtais viduslaiku kultūras festivāls „Rubon”, veltīts pilsētas 1150.gadadienai. Šogad pasākums tika organizēts pārrobežu projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros.

Festivāla „Rubon” nosaukums cēlies no senā Rietumu Dvinas nosaukuma. Tas noritēja parkā pie Nemirstības kurgāna. Vēsturiski šeit bijusi Rietumu Dvinas sala, uz kuras atradies klosteris.

1.jūnijā festivāla ietvaros Polockas Universitātē, vēstures-filoloģijas fakultātē tika organizēts seminārs „Viduslaiku Polockas sadzīves un kultūras liecības arheoloģiskajos izrakumos”. Nākotnē ir paredzēts pasākuma ietvaros organizēt zinātnisku konferenci.

Festivāla „ Rubon” atklāšana notika 1.jūnija vakarā. Viduslaiku mūzikas ansambļu „Stari Oļsa” (Baltkrievija, Minska) un „ Kings&Beggars” (Ukraina, Ļvova) priekšnesumi mijās ar uguns šova priekšnesumiem. „ Agni – šovs” (Vitebska), „Asmigurt” (Minska), „ Flash lights” rādīja pārliecinošas prasmes uguns savaldīšanā ar dejas elementiem. Neskatoties uz lietainajiem laika apstākļiem, brīvdabas estrādē sapulcējās ap 700 skatītājiem.

Festivālā piedalījās amatnieki un viduslaiku bruņinieki no Baltkrievijas, Lietuvas, Latvijas, Ukrainas un Krievijas – vairāk kā 45 vēstures rekonstrukcijas klubi. Kopējais dalībnieku skaits sasniedza 450 dalībniekus. Projekta BELLA DVINA 2 ietvaros festivālā piedalījās arī loka šāvēji no Anīkšču rajona un amatnieki no Latgales reģiona.

Otrajā dienā, 2.jūnijā, notika agro un vēlo viduslaiku turnīrs un loka šāvēju turnīrs. Amatnieku gadatirgū bija organizētas liešanas, aušanas un keramikas meistarklases. Pašiem mazākajiem vēstures cienītājiem bija izveidots bērnu laukums, kurā uzstājās Baltkrievijas leļļu teātra kolektīvs „Kapjaļuš” (Novopolocka). Lielu interesi piesaistīja masu veltņi, uz kuriem bruņinieki rādīja izcilas meistarības priekšnesumus ar zobeniem, iepazīstināja ar šo prasmju stratēģiju un taktiku.

Festivāls „Rubon” noritēja pirms kristiešu svētkiem – Vasaras svētkiem (Baltkrievijā Troica), tāpēc Polockas ansamblis „Vargan” demonstrēja pavasara – vasaras rituālu – draudzības stiprināšana starp meitenēm.

Ceturtais viduslaiku kultūras festivāls „Rubon” noslēdzās ar teatralizētu viduslaiku pils ieņemšanu. Aizstāvji – loku šāvēji un bruņinieki prata nosargāt savu pilsētu un izpelnījās skatītāju sajūsmu un uzslavu.

Tatjana Kozačuka, projekta „ BELLA DVINA 2” vadītāja: „Esmu pārsteigta, ka neskatoties uz lietainajiem un diezgan aukstajiem laika apstākļiem festivāls ir sapulcējis pietiekoši daudz dalībnieku un apmeklētāju. Tas nozīmē, ka šis festivāls ir ļoti populārs un izraisa lielu interesi Polockas un visas Baltkrievijas iedzīvotāju vidū. Pateicoties pasākuma organizatoriem festivāls tika organizēts augstā līmenī un, manuprāt, festivālam „Rubon” ir lielas izredzes kļūt par starptautisku festivālu”.

Lai aplūkotu galeriju, uzklikšķiniet uz bildes:

Festivāls „Rubon” tika organizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.