Latgalē 5 dienas viesojās Sanktpēterburgas tūrisma nozares speciālisti un masu mediju pārstāvji

Sanktpēterburgas tūrisma tirgus ir izvēlēts par prioritāti Latgales tūrisma nozares attīstībai. Vairāku gadu garumā Latgales reģions veic mārketinga pasākumus Krievijas kultūras galvaspilsētā, par to liecina arī arvien pieaugošais Krievijas un tieši Sanktpēterburgas tūristu skaits Latgalē.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Republikas ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā no šī gada 10. līdz 14. septembrim organizēja Latgales reģiona iepazīšanas braucienu Sanktpēterburgas tūrisma nozares speciālistiem un masu mediju pārstāvjiem.

Brauciena mērķis bija iepazīstināt tā dalībniekus ar tūrisma iespējām Latgales reģionā. Brauciena laikā 30 Sanktpēterburgas tūrisma nozares speciālisti un masu mediju pārstāvji apmeklēja un iepazinās ar Latgales reģiona dabas objektiem, viesu mājām un atpūtas kompleksiem, amatnieku darbnīcām, muzejiem, kā arī populārākajiem tūrisma objektiem Ludzā, Rēzeknē, Aglonā, Preiļos, Krāslavā un Daugavpilī.

Jāatzīmē, ka lielākā Sanktpēterburgas pārstāvju daļa apmeklēja Latgali pirmo reizi. Apkopojot veiktās aptaujas rezultātus, jāsecina, ka pēc Sanktpēterburgas pārstāvju viedokļa visperspektīvākie tūristu no Sanktpēterburgas piesaistes tūrisma veidi ir aktīvais tūrisms (laivu maršruti, pārgājieni ar zirgiem) un lauku tūrisms (atpūta brīvdienu/lauku mājās). Tālāk seko gastronomiskais tūrisms, velotūrisms un lietišķais tūrisms.

Pēc Sanktpēterburgas pārstāvju viedokļa, privātais tūrisms Latgalē ir vairāk perspektīvs nekā organizētais tūrisms, t.i. Sanktpēterburgas iedzīvotāji visdrīzāk apmeklēs mūsu reģionu privāti, ceļojot ar savām mašīnām.

Uz jautājumu, kādi mārketinga līdzekļi Sanktpēterburgā ir nozīmīgākie atpūtas iespēju popularizēšanai Latgalē, Sanktpēterburgas pārstāvji kā pirmo atzīmēja turpināt piedalīties tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā un arī turpmāk organizēt pasākumu „Latgales dienas” Sanktpēterburgā. Latgales reģiona mārketinga līdzekļi Sanktpēterburgā būtu arī reklāma metropolitēnā, tematiskajos žurnālos un avīzēs un reklāma Sanktpēterburgas radio kanālos.

Kā priekšrocības tūristu piesaistei no Sanktpēterburgas uz Latgali, Sanktpēterburgas pārstāvji atzīmēja:
• Latgales iedzīvotāju viesmīlību;
• pieejamas cenas;
• ekoloģiski tīros produktus;
• samērā nelielo attālumu no Sanktpēterburgas līdz Latgalei;
• brīnišķīgu dabu;
• valodas barjeras neesamību;
• lielu izmitināšanas variantu izvēli;
• bagātu vēsturisko mantojumu;
• makšķerēšanas iespējas.
Savukārt, kā vājās puses Sanktpēterburgas pārstāvji atzīmēja:
• robežas šķērsošanu,
• vīzas formēšanas nepieciešamību,
• vājo izklaides infrastruktūru,
• nelielo suvenīru izstrādājumu sortimentu,
• sabiedriskā transporta nepietiekamo kustību.

Sanktpēterburgas pārstāvji atzina arī to, ka Latgales tūrisma tirgus joprojām ir iepazīstams Sanktpēterburgas iedzīvotājiem.

Īpašas atsauksmes no Sanktpēterburgas pārstāvju puses ieguva senlietu kolekcija „Saipetnieki”, ZS „Untumi”, Aglonas maizes muzejs, Aglonas bazilika, J.Mihailovas leļļu muzejs, brīvdienu māja „Zvejnieki” un sinagogas apmeklējums Daugavpilī.

Viennozīmīgi visi uzsvēra, ka vēl ilgi paliks atmiņā Latgales kulinārais mantojums, pirts rituāli un Latgales folkloras krāsainais mantojums.

Sanktpēterburgas tūrisma nozares speciālistu un masu mediju pārstāvju iepazīšanas brauciens Latgales reģionā tika organizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.