Norisinājās projekta „BELLA DVINA 2” pirmā vadības komitejas un darba grupas sēde

2012.gada 17. aprīlī Daugavpilī, viesnīcā „Park Hotel Latgola” konferenču zālē, norisinājās projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, pirmā vadības komitejas un darba grupas sēde, kurā piedalījās visi 11 projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Sēdes laikā tika pārrunātas projekta aktualitātes, mērķi, kā arī tika apstiprināts darbības plāns tuvākajiem mēnešiem. Neskatoties uz to, ka šī bija pirmā partneru tikšanās reize projekta ietvaros, jau tagad ir paveikts diezgan liels darbs – projekta Bella Dvina 2 ietvaros ir izdota brošūra „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā” un kopējā tūrisma karte. Projekta “BELLA DVINA 2” ietvaros reģions tika pārstāvēts tūrisma izstādēs „Balttour 2012” Rīgā, „Vivattur 2012” Viļņā un „Otdih Bez Granic. Leto 2012” Sanktpēterburgā.

Projekta partneri no Lietuvas un Baltkrievijas ziņoja par projekta ietvaros plānotajiem pasākumiem, kas jau vasarā norisināsies reģionos. Baltkrievijas pilsētā Polockā vasarā norisināsies viduslaiku kultūras festivāls “Rubons”, Zarasu pilsētā Lietuvā, jūlija beigās tiks rīkots “Ūdens festivāls”, bet Krāslavā tiks organizēts “Daugavas festivāls”.

Sēdes otrajā daļā projekta partneri risināja tehniskas dabas jautājumus, daudz uzmanības pievēršot tēmām, saistītām ar iepirkumiem un infrastruktūras uzlabošanu, aktuāliem jautājumiem saistītiem ar komandējumiem, pārstāvot reģionus tūrisma izstādēs un citus būtiskus jautājumus.

Projekta ietvaros 2 gadu laikā tiks veikta virkne pasākumu tūrisma attīstībai reģionos un kopēja pārrobežu tūrisma galamērķa radīšanai – ir paredzēta reģionu prezentēšana starptautiskajos tūrisma gadatirgos, informatīvo materiālu izdošana, mārketinga plāna izstrāde, tūrisma galamērķa popularizēšana TV un radio. Infrastruktūras attīstībai tiks uzlabotas 14 publiskas atpūtas vietas.

Vadības komitejas un darba grupas sēde tika organizēta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Fotogrāfijas: