27.jūlijā norisinājās projekta „BELLA DVINA 2” otrā darba grupas sanāksme

2012.gada 27. jūlijā Utenas rajonā, viesu mājā „VIDY SODYBA” norisinājās projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, otrā darba grupas sanāksme, kurā piedalījās projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Sanāksmes laikā visi projekta partneri ziņoja par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm, par veiktajām iepirkuma procedūrām un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta vadītāja Tatjana Kozačuka detalizēti iepazīstināja klātesošos par plānotajām aktivitātēm tuvākajiem 3 mēnešiem, kā arī par sekretariātā iesniegtajiem projekta aktivitāšu un budžeta grozījumiem un par atskaišu sagatavošanas nepieciešamību gan auditoram, gan arī sekretariātam. Sanāksmes laikā daudz uzmanības tika pievērsts iepirkumu procedūru organizēšanai un infrastruktūras uzlabošanai.

Tuvākajā laikā tiek plānots izstrādāt 5 pārrobežu maršrutus, kuru tēmas jau ir izvēlētas un dotajā brīdī notiek maršrutu izstrādes un saskaņošanas darbi. No 24. līdz 27. oktobrim ir paredzēta kopējo reģionu BELLA DVINA un Baltijas Ezeru zemes prezentēšana starptautiskajā tūrisma izstādē „Turbiznes 2012”, kas notiks Minskā. Šobrīd arī notiek informācijas atjaunošana tūrisma brošūrai „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā”, kuru plānots sagatavot un izdot līdz tūrisma izstādei „Balttour 2013”, kas notiks februārī Rīgā.

Fotogalerija:

Darba grupas sēde tika organizēta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.