Norisinājās projekta „BELLA DVINA 2” otrā pārrobežu maršrutu izstrādāšanas sanāksme

2012.gada 20.-21. septembrī, Utenas rajonā, viesu mājā „VIDY SODYBA” norisinājās projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, otrā pārrobežu maršrutu izstrādāšanas sanāksme, kurā piedalījās projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Tūrisma eksperti no Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas reģiona prezentēja izstrādāto 5 tūrisma maršrutu (maršruts ģimenēm, maršruts tūristu grupām, TOP apskates objektu maršruts, dabas maršruts un ūdens maršruts) pirmos variantus, kā arī iezīmēja tos kartē. Tāpat notika spraigas diskusijas, apspriežot šo maršrutu izdošanas koncepciju.

Ņemot vērā, ka tuvojas starptautiskās tūrisma izstādes „Balttour 2013” Rīgā un „Adventure 2013” Viļņā, kur ir paredzēts piedalīties un popularizēt kopējo LV-LT-BY galamērķi, tad projekta partneri jau aktīvi strādā pie informācijas sagatavošanas tūrisma brošūrai „Tavas skaistākās brīvdienas Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas reģionos”. Šogad informācija brošūrai tiks ne vien atjaunota, bet arī pārstrādāta citā secībā, lai katram Baltijas ezeru zemes un Bella Dvina viesim būtu ērtāk lietojama. Informācija tiks sadalīta pa novadiem Latgalē, rajoniem Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā, sākumā aprakstot konkrēto apvidu un izdalot TOP apskates objektus.

Bet, ņemot vērā, ka informācijas atjaunošana brošūrai, kā arī tematisko maršrutu izstrāde ir publiska un atklāta pilnīgi visiem ieinteresētajiem uzņēmumiem, lūdzu līdz 2012.gada 31.oktobrim, pašvaldībai piederošo tūrisma uzņēmumus un privātos tūrisma pakalpojumu sniedzējus informēt savas teritorijas tūrisma informācijas centru speciālistus par Jūsu piedāvātā tūrisma pakalpojuma atbilstību augstāk minēto tūrisma maršrutu tēmām un brošūras sadaļām.

Šī informācija palīdzēs mums sagatavot pilnvērtīgu informāciju par Latgales tūrisma piedāvājumiem. Savukārt izdotie mārketinga materiāli popularizēs kopējo LV-LT-BY galamērķi un sekmēs pārrobežu reģiona ekonomisko izaugsmi.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, griezties pie projekta vadītājas Tatjanas Kozačukas, pa e-pastu tatjana.kozacuka@latgale.lv vai mob.tālruni +371 26395176.

Otrā pārrobežu maršrutu izstrādāšanas sanāksme tika organizēta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) irEiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.
Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.