Norisinājās projekta „BELLA DVINA 2” trešā pārrobežu maršrutu izstrādāšanas sanāksme

2012.gada 10.-11. decembrī, Polockā, Baltkrievijas grāmatu iespiešanas muzejā norisinājās projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, trešā pārrobežu maršrutu izstrādāšanas sanāksme, kur piedalījās projekta partneri un tūrisma eksperti no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Tūrisma eksperti no Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas reģiona prezentēja izstrādāto starptautisko tūrisma maršrutu gala variantus, kā arī iezīmēja kartē maršrutos iekļautos tūrisma objektus un naktsmītnes. Trīs reģionu tūrisma ekspertu sadarbības rezultātā ir izstrādāti šādi 5 tūrisma maršruti:

1) Starptautiskais maršruts ĢIMENĒM;
2) Starptautiskais DABAS maršruts;
3) Starptautiskais maršruts tūristu GRUPĀM;
4) Starptautiskais maršruts LAIVOTĀJIEM;
5) Starptautiskais VISPOPULĀRĀKO (TOP) OBJEKTU maršruts.

Projekta BELLA DVINA2 ietvaros ir paredzēts šos piecus izstrādātos maršrutus izdot latviešu, krievu, lietuviešu un angļu valodās. Maršrutu izdošana ir ieplānota 2013.gada sākumā.

Fotogalerija:

Trešā pārrobežu maršrutu izstrādāšanas sanāksme tika organizēta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.