Baltkrievijas pilsētā Polockā notika starptautiskais tūrisma forums

2013.gada 23.-24. maijā Polockā, Baltkrievijā, notika starptautiskais tūrisma forums “Pārrobežu sadarbība kā pamats tūrisma galamērķu Bella Dvina un Baltijas Ezeru zeme sekmīgai attīstībai”, kurā piedalījās vairāk nekā 90 tūrisma nozares speciālisti un tūrisma pakalpojumu sniedzēji no Latgales reģiona (Latvija), Utenas apriņķa (Lietuva) un Vitebskas apgabala (Baltkrievija).

Foruma 1.dienā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta BELLA DVINA 2 aktivitātēm un jau esošajiem rezultātiem, kā arī Latgales reģiona, Utenas apriņķa un Vitebskas apgabala tūrisma potenciālu. Foruma laikā tika apspriesti kopējo starptautisko tūrisma galamērķu Bella Dvina un Baltijas Ezeru zeme attīstības virzieni un tūrisma attīstības perspektīvas popularizējot šos galamērķus.

Foruma 2.dienā klātesošie noklausījās prezentācijas par pārrobežu tūrisma projektiem Baltkrievijā un Latgales reģionā, kā arī informāciju par reģiona Bella Dvina tūrisma attīstības stratēģijas realizācijas gaitu. Foruma noslēgumā 3 reģionu pārstāvji aktīvi apsprieda turpmākās sadarbības iespējas tūrisma nozarē un kopējos tūrisma attīstības virzienus, piesaistot finansējumu tūrisma galamērķu Bella Dvina un Baltijas Ezeru zeme attīstībai turpmākajos pārrobežu projektos.

Foruma dalībnieki viennozīmīgi vienojās, ka jāturpina darbs pie kopēja tūrisma galamērķa Bella Dvina popularizēšanās, tajā skaitā infrastruktūras attīstības, konkurētspējas palielināšanas, mārketinga aktivitāšu īstenošanās. Mūsu kopējais pārrobežu reģions savā ziņā ir unikāls ar dabas resursiem un tūrisma potenciālu kopumā, kas, savukārt, pie pareizas tūrisma attīstības stratēģijas īstenošanās var būt nopietns konkurents populārajiem tūrisma galamērķiem Eiropā.

Foruma dalībniece Mārīte Mežiniece no Aglonas novada (atpūtas bāzes „Mežinieku mājas” īpašniece) atzina: „Šādā starptautiskajā tūrisma forumā es piedalos pirmo reizi. Es gribu uzsvērt, ka tādi pasākumi, ka šis forums ir ļoti nepieciešami un svarīgi, jo tā ir vienreizēja iespēja ne tikai uzzināt daudz jaunas informācijas par tūrisma produktiem un resursiem citos reģionos un valstīs, bet arī lieliska iespēja satikt savus kolēģus, dalīties pieredzē un izstrādāt jaunas idejas. Foruma gaitā, kopīgi veidojot sadarbības tīklu ar citiem uzņēmējiem, man ir parādījušas dažas jaunas idejas savas atpūtas bāzes darbības pilnveidošanai un uzlabošanai”.

Fotogrāfijas:

Šis forums tiek organizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

Preses relīzi sagatavoja:
Tatjana Kozačuka, projekta BELLA DVINA 2 vadītāja
+371 26395176, tatjana.kozacuka@latgale.lv