„Aktīvā tūrisma festivāls 2013 Līvānos” noritējis tiešām iespaidīgi

2013.gada 17.augustā visas dienas garumā Līvānos notika starptautiskais Aktīvā tūrisma festivāls 2013, kas tika organizēts projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Festivālā 8 aktīvā tūrisma un sporta disciplīnās kopā piedalījās 226 dalībnieki no Latgales reģiona (Latvija), Utenas apriņķa (Lietuva) un Vitebskas apgabala (Baltkrievija).

Pirmajā festivāla daļā skaistajā pussalā pie Daugavas upes dalībnieki saviem spēkiem mērojās velo krosā, kanoe laivošanā (kur aptuveni puse dalībnieku arī neiztika bez laivu apgāšanās!), tūrisma tehnikas stafetē, frīsbija elementu izpildē, šaušanā ar pneimatisko ieroci. Ļoti karstas (arī burtiskā nozīmē, jo saule mūs lutināja visas dienas garumā!) cīņas norisinājās pludmales volejbola laukumos. Gandrīz 20 dalībnieki piedalījās nūjošanās skolā.

Disciplīnu ietvaros uzvarētāju vidū bija visu valstu un vizdažādāko vecumu pārstāvji. Bet kopvērtējuma trijnieku sadalīja Latvijas un Baltkrievijas komandas – 3.vieta komandai „Abraka-dabra” no Līvāniem (kapteine Iveta Dobele), 2.vieta komandai „Latgales Mežsaimnieks” no Līvānu novada Jersikas (kapteinis Jānis Bikšis), bet 1.vietas kauss tika aizvests uz Baltkrieviju, jo to saņēma komanda „Poločaņe” no Polockas.

Neskatoties uz dažām sportiska rakstura nesaskaņām, festivāls bija lielisks starptautisks sadraudzības pasākums, kas pierādījās festivāla otrajā daļā. Vakara svinīgo pasākumu ieskandināja atraktīvā folkloras kopa no Lietuvas. Visiem uzvarētājiem tika pasniegti kausi un diplomi, dejas turpinājās līdz rītam. Viens no vakara kulminācijas mirkļiem bija Polockas (Batkrievija) draugu sagatavotais „Uguns šovs”.

Šī bija skaista vasaras diena, kas deva prieku un gandarījumu, jaunus draugus un emocijas, kā arī jaunas idejas turpmākai starptautiskai sadarbībai. Bet tas nebūtu iespējams bez organizatoru un tiesnešu komandas darba. Tāpēc vislielākais paldies par festivāla organizēšanu izsākam Līvānu novada domei un biedrībai „Sava kabata”, bet personīgi Marikai Rudzītei – Griķei, Astērijai Vucēnai, Mārītei Vilcānei, Ingai Zvaigznei-Sniķerei un Līvānu novada brīvprātīgajiem jauniešiem, Aismai Ziemelei, Valentīnai Svilānei, Viktoram Piļščikovam, Ivaram Bidzānam, Dainim Skrūzmanim un veloklubam „LIVELO”, Mārtiņam Vucenlazdānam, Uldim Mališevam, Edgaram Griķim, Armandai Vilcānei, Ilgai Driksnei, Līgai Rubīnei, Jānim Rudzītim un Līvānu novada kultūras centra kolektīvam, Inesei Jaunušānei un Jersikas pamatskolas kolektīvam, kā arī jaunajiem zemessargiem, SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” komandai, SIA „Līvānu slimnīca”, VUGD un kārtības policijai.

Fotogrāfijas:

Šis festivāls tika organizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

Preses relīzi sagatavoja:
Tatjana Kozačuka, projekta LLB-1-098 BELLA DVINA 2 vadītāja
Latgales plānošanas reģions
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401
+371 26395176