Lielākais pārrobežu projekts tūrisma attīstības jomā BELLA DVINA 2 tuvojas noslēgumam!

2014.gada 22.-23.aprīlī Daugavpilī, viesnīcā „Park Hotel Latgola” notika projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) noslēguma konference “Tūrisma reģions “Bella Dvina” kā piemērs Latgales un Aukštaitijas reģionu, kā arī Vitebskas apgabala veiksmīgai sadarbībai”. Projekta “Bella Dvina 2” vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions.

Konferencē piedalījās visi 11 projekta “Bella Dvina 2” partneri no Latgales, Lietuvas un Baltkrievijas, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, Baltkrievijas Republikas konsulāta Daugavpilī ģenerālkonsuls Viktors Geisiks un konsuls Jurijs Davidovskis, Vitebskas izpildkomitejas Ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks Konstantīns Čornijs, Latgales reģiona, Utenas apriņķa un Vitebskas apgabala pašvaldību pārstāvji un tūrisma speciālisti, kopā 90 dalībnieki.

Konferences laikā tika apkopoti un izvērtēti pārrobežu projekta “Bella Dvina 2” tūrisma attīstības jomā sasniegtie rezultāti. Projekts “Bella Dvina 2” ilgst no 2012.gada 7.februāra līdz 2014.gada 6.maijam, kopumā 27 mēneši. Šis projekts ir apjomīgākais gan finansējuma, gan partneru skaita, gan arī īstenoto aktivitāšu ziņā, kas līdz šim tika īstenots Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Pēc aptaujas, kuru 2013.gada oktobrī veica Programmas Tehniskais Sekretariāts, rezultātiem, projekts “Bella Dvina 2” tika atzīts par vispopulārāko projektu respondentu vidū.

Konferences norises 2.dienā notika projekta “Bella Dvina 2” ietvaros izstrādāto tūrisma attīstībā stratēģiski svarīgo objektu Daugavpils cietokšņa un Skorinas prospekta Polockas vēsturiskajā daļā, rīcības plānu prezentācija, kā arī tika apspriestas turpmākās tūrisma attīstības perspektīvās, attīstot tūrisma galamērķus Bella Dvina, kas ietver Latgales reģionu un Vitebskas apgabalu, un Baltijas Ezeru zemi, kas ietver Latgales un Aukštaitijas reģionus.

Konference tika organizēta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.