Esi aktīvs – nāc un piedalies Daugavas festivālā!

Krāslava – pilsēta Daugavas lokos. Tā ir vieta, kur Daugava savā dabīgajā tecējumā met skaistus, lielus lokus. Daugava ir Krāslavas lepnums un vizītkarte.
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Krāslavas novada domi aicina visus uz Daugavas festivālu, kas tiks organizēts pašā vasaras vidū – 14.jūlijā – Krāslavas pilsētas svētku ietvaros.
Šogad festivāls tiek organizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros.
Festivāla pirmajā rīkošanas reizē lielu atsaucību guva sporta aktivitātes. Arī šogad festivāla organizatori aicina būt aktīviem un piedalīties salu maratonā, piedzīvojumu trasītē un strītbola turnīrā. Sacensības notiks starptautiskā līmenī, jo Krāslavā ieradīsies ne vien Latvijas sportisti, bet arī sportisti no Baltkrievijas un Lietuvas. Makšķernieki aicināti piedalīties makšķernieku sacensībās.
Svētku gaisotni pilsētas laukumā uzstāsies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas kolektīvi. Tiks organizēts amatnieku tirdziņš, bet pašus mazākos priecēs piepūšamās atrakcijas. Svētku izskaņā – zaļumballe!

ESI AKTĪVS – NĀC UN PIEDALIES!

Programma (3.25 MB)
Программа (727.50 KB)


Nolikums (697.50 KB)
Устав (3.41 MB)

Festivāls tiek organizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.