Krāslava svētku noskaņās

Vasara ir svētku laiks, kad zied pļavas, vītero putni un dzied cilvēka dvēsele – tā vēlas priecāties, izbaudīt vasaru un gūt jaunas emocijas. Vasara ir laiks, kad esam atvērtāki, smaidīgāki, košāki un drošāki.

13.- 14. jūlijs bija svētku laiks visiem krāslaviešiem un tās viesiem, jo tika svinēti Krāslavas pilsētas svētki. Otrā svētku diena bija veltīta Krāslavas lepnumam – Daugavai. 14.jūliju krāslavieši un tās viesi baudīja piedaloties Daugavas festivālā, kas tika organizēts Latgales plānošanas reģionam sadarbojoties ar Krāslavas novada domi, īstenojot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2).

Krāslavas pilsētas svētki pulcēja lielu skaitu dalībnieku un skatītāju. Svētkus ieskandināja Krāslavas jaunieši, kas piektdienas vakarā kāpa uz lielās skatuves un sveica savu pilsētu ar dejām un dziesmām. Viņu priekšnesumi bija enerģiski, jutekliski un patiesi. Atbalstot Krāslavas jauniešus, skatītāji bija sapulcējušies lielā skaitā – pilsētas laukums bija pārpilns!

Jauniešu atdeve uz skatuves deva tik lielu enerģijas devu, ka otrajā svētku dienā, sākoties Daugavas festivālam, pielijušās pilsētas ielas un lietus likās tik mazsvarīgi…

Daugavas festivāls pulcēja aptuveni 300 sportistus no Latvijas (Krāslavas, Aglonas, Dagdas, Līvānu, Preiļu un Rēzeknes novadi), Lietuvas un Baltkrievijas. Sportisti, spītējot laika apstākļiem, paceltu galvu devās uz startu makšķerēšanas sacensībās, salu maratonā, piedzīvojumu trasītē, strītbola turnīrā „ Daugavas bumba 2012” un mini futbolā. Spraiga cīņa notika ik vienā sporta veidā. Liela izturība bija nepieciešama salu maratona dalībniekiem. Kanoe laivas lietus laikā kļuva nepaklausīgas… Piedzīvojumu trasīte bija pārbaudījums visai komandai. Tika pārbaudīta komandas saliedētība, uzticība un veiklība. Gandrīz 7 stundas ilga strītbola turnīrs un mini futbola turnīrs. Vienlaikus pilsētu pierūcināja autokrosa dalībnieki, kas cīnījās par Krāslavas posma un Latgales 3. posma uzvarētāju tituliem. Visas dienas garumā sportisti ne uz mirkli nepadevās un šī diena izvērtās par īstiem starptautiskiem sporta svētkiem.

Sportistu līdzjūtējus un visus pilsētas viesus pilsētas laukumā izklaidēja kolektīvi no Krāslavas, Lietuvas un Baltkrievijas. Tie demonstrēja savas skaistās balsis, pieskandinot pilsētas laukumu ne vien ar latviešu tautasdziesmās un estrādes mūziku, bet arī ar lietuviešu folkloras priekšnesumiem. Pilsētniekus sveikt svētkos ieradās arī Baltkrievijas seno tērpu teātra dalībnieki, kas guva lielu skatītāju atsaucību. Dienas svētku koncertu ik pa brīdim papildināja lietus, kas radīja košu lietussargu parādi. Pilsēta bija pārtapusi lielā skudru pūznī, jo visās malu malās bija rosība – sportisti, mākslinieki, ģimenes ar bērniem, draugi un kolēģi. Katrs atrada sev vēlamo izklaidi starp koncertiem, sportošanu, tirdziņu un izstādēm.
Notikumiem, emocijām un jauniem iespaidiem pārpilna, svētku diena noslēdzās pilsētas estrādē. Vakara pasākumu apmeklēja tūkstošiem apmeklētāju. Izskanēja jau trešais svētku koncerts, skanēja daudz labu vārdu un novēlējumu pilsētai. Uzstājās krāslavieši, kas no sirds dejoja, dziedāja un muzicēja. Atkal uz skatuves kāpa viesi no Lietuvas un Baltkrievijas. Applausi nebeidza skanēt. Sajūsmas pavadīts, kā uguns puķes debesīs traucās svētku salūts. Svētki noslēdzās ar jautru zaļumballi. Tūkstošiem apmeklētāju ļāvās mūzikas ritmiem un Krāslavas estrāde pārvērtās milzīgā deju placi, kas pletās līdz pat pils pagalmam.

Pasākums izvērtās par vienu no pēdējo gadu laikā visvairāk apmeklētajiem pasākumiem Krāslavā. Šeit ik viens jutās kā svētku gaviļnieks – gan vietējie Krāslavas iedzīvotāji, gan lielais viesu skaits.

Lai aplūkotu fotogaleriju, uzklikšķiniet uz bildes:

Daugavas festivāls tika organizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.