Notiek informācijas aktualizēšana brošūras „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā” izdošanai

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona, Utenas apriņķa un Vitebskas reģiona tūrisma nozares speciālistiem strādā pie informācijas aktualizēšanas tūrisma brošūrai „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā”.

Brošūras izdošanas mērķis ir kopēja Baltijas Ezeru Zemes un reģiona „Bella Dvina” tūrisma objektu datu bāze, kas palīdzēs ceļotājam sava maršruta veidošanā un šo reģionu apceļošanā.

Šogad, ceļotāju ērtībai, informācija brošūrā tiek apkopota katra novada/rajona ietvaros, izvirzot katra novada/rajona TOP objektus jeb tos, kas ir vispopulārākie tūrisma objekti šajā teritorijā un kuri tūristiem noteikti ir jāapskata. Pēc TOP objektu apraksta informācija ir apkopota pa sadaļām, kas ietver informāciju par kultūrvēsturiskajiem objektiem, muzejiem, muižām un pilīm, baznīcām, dabas resursiem, gastronomisko tūrismu, kā arī par aktīvas atpūtas (zirgu izjādes, piedzīvojumu un ūdens tūrisms), ziemas un veselības tūrisma piedāvājumiem katra novada/rajona ietvaros Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā.

Cienījamie Latgales tūrisma speciālisti, uzņēmēji, pašvaldības darbinieki un visi citi, kuri ir ieinteresēti sava tūrisma piedāvājuma popularizēšanā!

Ņemot vērā, ka informācijas apkopošana ir publiska un atklāta pilnīgi visiem ieinteresētajiem, lūdzam, izskatīt pielikumā apkopoto informāciju brošūrai un ja Jums ir kādi komentāri, papildinājumi vai labojumi, sazināties ar projekta vadītāju Tatjanu Kozačuku līdz 2012.gada 30.novembrim, pa e-pastu tatjana.kozacuka@latgale.lv vai mob.tālruni +371 26395176.

Šī informācija palīdzēs mums sagatavot pilnvērtīgu informāciju par Latgales tūrisma piedāvājumiem. Savukārt izdotie mārketinga materiāli popularizēs kopējo LV-LT-BY galamērķi un sekmēs pārrobežu reģiona ekonomisko izaugsmi.

Brošūra (2.18 MB)

Šī brošūra tiek izstrādāta un tiks izdota Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Par šī dokumenta saturu atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.