Ir noslēdzies mācību cikls tūrisma sfērā strādājošajiem!

Jūnijā Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centru (DPMC) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros organizēja apmācības – Latgales reģiona tūrisma nozarē strādājošajiem, tūrisma informācijas centru un punktu speciālistiem, gidiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un citiem interesentiem.

Kopumā tika aizvadīti trīs semināri – katrs pa divām dienām Daugavpilī, kurus apmeklēja vairāk nekā 120 interesenti no Latgales reģiona.

Mācību dalībnieki ieguva jaunas zināšanas un prasmes tūrisma jomā par tēmām, kas saistītas ar:
1) e-komerciju, darbu sociālajos medijos, informācijas izplatīšanu e-vidē, informācijas aktualizēšanu mājas lapā, jaunākajiem paņēmieniem prezentāciju un maketu sagatavošanai,
2) efektīvu resursu plānošanu un vadību tūrisma pakalpojumu uzņēmumos, biznesa un finanšu plānošanu, uzņēmējdarbības finansēšanu, likumdošanu un nodokļu politiku,
3) augstas kvalitātes komunikācijas ētikas sekmēšanu tūrisma pakalpojumu uzņēmumos, saskarsmi ar klientiem, tajā skaitā viesu uzņemšana, komunikācijas instrumenti, konfliktsituāciju risināšana u.c.

Dalība apmācībās, ēdināšana un naktsmītnes tika apmaksātas no projekta BELLA DVINA 2 budžeta līdzekļiem. Visiem apmācību dalībniekiem tika izdotas apliecības par noteiktās tēmas apguvi.

Apkopojot apmācību vērtēšanas anketas ir jāatzīmē, ka kopumā visi dalībnieki ir ļoti apmierināti ar organizēto apmācību kvalitāti un vadīšanu. Dalībnieki atzīmēja, ka lekcijas patiešām bija ļoti vērtīgas un viņi saņēma ļoti konkrētu un noderīgu informāciju, kas palīdzes viņiem turpmākajā darbā, lai attīstītu savu uzņēmumu. Viens no dalībniekiem savā anketā raksta: „Ļoti jauka atmosfēra, pozitīva noskaņa. Gan organizatori, gan nodarbību klausītāji savstarpēji ieinteresēti un atvērti. Veiksmīga nodarbību organizācija, jo tiek pārdomāts gan teorētiskais materiāls, gan iespēja praktiski darboties un izteikt savu viedokli”.

Šis apmācības tiek organizētas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.