Daugavpilī notiks apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem!

Cien. Latgales reģiona tūrisma informācijas centru un punktu specialisti, gidi, tūrisma pakalpojumu sniedzēji un citi interesenti!

Latgales plānošanas regions sadarbībā ar Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centru šī gada jūnijā organizē 2 dienu apmācības 3 tēmās:

1) “E-komercijas izmantošana tūrisma produktu attīstībā” (informācijas izplatīšana e-vidē, tajā skaitā bezmaksas informācijas kanāli, sociālie tīkli, informācijas aktualizēšana mājas lapā, jaunākie paņēmieni prezentāciju un maketu sagatavošanai u.c.).
Norises datumi un vieta: 11.-12. jūnijā, Daugavpilī. Pieteikties līdz 5.jūnijam. Apmācību sākums: plkst. 10.00 Daugavpils novada tūrisma aģentūras „TAKA” telpās (Rīgas iela 2).

2) “Efektīva resursu plānošana un vadība tūrisma pakalpojumu uzņēmumos” (biznesa un finanšu plānošana, uzņēmējdarbības finansēšana, uzņēmējs un likumdošana, nodokļu politika).
Norises datumi un vieta: 17.-18. jūnijā, Daugavpilī. Pieteikties līdz 11.jūnijam. Apmācību sākums: plkst. 10.00 Daugavpils novada tūrisma aģentūras „TAKA” telpās (Rīgas iela 2).

3) “Augstas kvalitātes komunikācijas ētikas sekmēšana tūrisma pakalpojumu uzņēmumos” (saskarsme ar klientiem, tajā skaitā viesu uzņemšana, komunikācijas instrumenti, konfliktsituāciju risināšana u.c.).
Norises datumi un vieta: 27.-28. jūnijā, Daugavpilī. Pieteikties līdz 21.jūnijam. Apmācību sākums: plkst. 10.00 Daugavpils novada tūrisma aģentūras „TAKA” telpās (Rīgas iela 2).

Dalība apmācībās, ēdināšana un naktsmītnes tiks apmaksātas no projekta BELLA DVINA 2 budžeta līdzekļiem. Visiem apmācību dalībniekiem tiks izdotas apliecības par noteiktās tēmas apguvi.

Ņemot vērā, ka dalība apmācībās ir pieejama pilnīgi visiem interesentiem, lūdzam, aizpildīt pielikumā esošo pieteikuma anketu un atsūtīt to Mudītei Kiseļovai pa e-pastu dpmc@dnd.lv vai mudite.kiselova@gmail.com. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties pa tālr. 65424147 vai mob. tel. 26467137 (Mudīte).

Katrās apmācībās ir paredzēta tikai 40 Latgales reģiona tūrisma nozares pārstāvju dalība. Lūdzam interesentus laicīgi pieteikties, vietu skaits ir ierobežots.

Šis apmācības tiek organizētas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% – 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.