Pynu, pynu sītu


Skanīgi aizritējis pirmais Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu (Pinu, pinu sietu)”

No 1.-3. jūlijam Daugavpilī un visā Latgales reģionā, pēc LR Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas iniciatīvas, norisinājās pirmais Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu” (Pinu, pinu sietu), ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Eiropas Minoritāšu centru (Vācija).

1. un 2. jūlijā, skanot 52 mazākumtautību un tradicionālās kultūras kolektīvu dziesmām un dejām, Daugavpils iedzīvotāji un viesi, kā arī paši festivāla dalībnieki varēja apmeklēt vairāk nekā 15 koncertus, vērot festivāla dalībnieku gājienu, sekot līdzi un piedalīties vairāk nekā 9 meistarklašu norisē, ciemoties amatnieku teltīs, baudīt muzikālā tramvaja koncertus pilsētā, piedalīties Latvijas jauniešu forumā, starptautiskajā NVO seminārā u.c. aktivitātes.
1. jūlijā ar „Dvēseles un spēka dziesmām” tika pieskandināta Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca, ar daudzveidīgiem priekšnesumiem tika aizvadīts Rēzeknes mazākumtautību kopu koncerts, savukārt vakarā, piedaloties LR Kultūras ministrei Dacei Melbārdei, Vācijas vēstniekam Latvijā Rolfam Šutem un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Jānim Dukšinskim, izskanēja dažādu kultūru festivāla atklāšanas koncerts.
Savukārt 2. jūlijā tika pieskandināts Daugavpils Cietoksnis, Dubrovina parks, Vienības laukums, Latviešu kultūras centrs un pilsētas tramvajs. Dienas pirmajā pusē festivāla dalībnieki Cietoksnī koncertu „Munā sātā sītu pyn” ietvaros pieskandināja Ukraiņu un poļu sētu, Mūsu sētu, Baltkrievu sētu, Krievu sētu, Rotko centra pagalmu, kā arī iesaistīja skatītājus lustīgās dejās un rotaļās. Savukārt dienas otrajā pusē Dubrovina parkā notika festivāla dižkoncerti uz trīs skatuvēm: Saulrieta skatuvē izskanēja koncerts „Sapinu sietu no putnu dziesmām”, Daugavas skatuvē – „Sapinu sietu no pļavu smaržām”, savukārt Danču skatuvē tika izdancots koncerts „Sapinu sietu no Daugavas vēja”.
Milzīgu atsaucību dalībnieku un skatītāju vidū izpelnījās „Muzikālo tramvajs”, kurā, ar aizrautīgām dziesmām un lustīgām dejām kolektīvi priecēja iedzīvotājus. Bet 2.jūlija vakarā visi festivāla dalībnieki piedalījās svētku gājienā, kura noslēgumā Vienības laukumā viņus sagaidīja un sveica LR Ministru prezidents Māris Kučinskis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, LR Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vadītāja Solvita Vēvere. Festivāla direktors Oskars Zuģickis u.c.promenentas personas. Festivāla „Pynu, pynu sītu” rituāla noslēgumā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis svinīgi nodeva festivāla karogu Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei Ritai Vectirānei. Pēc diviem gadiem Latvijas kultūru festivāls notiks Jelgavā.
Festivāla otrās dienas vakarā Dubrovina parkā dalībniekus un viesus ar baltkrievu dziesmām un dejām priecēja Vitebskas apgabala kolektīvs „Suņičķi” (Baltkrievija) un ar enerģiskām latgaliešu dziesmām jautrās dejās skatītājus iesaistīja postfolkloras grupa „Rikši”.
Festivāla laikā Daugavpils nacionālo biedrību telpās un citviet pilsētā dalībnieki piedalījās dažādās meistarklasēs un ieguva jaunas iemaņas – izbaudīja ukraiņu, krievu nacionālo virtuvi, gatavoja pelmeņus, darināja lelles “Oберег”, apguva poļu tautas deju pamatelementus, izzināja Latgales podniecības īpatnības, mācījās pīt dažādus vainagus, izgaršoja Latgales nacionālās virtuves īpatnības.
Savukārt festivāla 3.diena turpinājās dažādās Latgales reģiona pašvaldībās. Festivāla mazākumtautību dalībnieki ar vietējās pašvaldības kolektīviem priecēja skatītājus Preiļu kultūras centrā, Viļānu estrādē, Rēzeknes novada Maltas, Dricēnu, Gaigalavas, Nagļu kultūras namā, Dagdas novada Andzeļu Kultūras namā, Līvānu novada Rožupes estrādē, kā arī Ludzas kinoteātrī, bet vakarā uz festivāla noslēguma gājienu un koncertu visi pulcējās Kārsavā. Spītējot laika apstākļiem, festivāla dalībnieki un koncerta apmeklētāji, kas bija ieradušies ļoti kuplā skaitā, izbaudīja kultūru daudzveidību aizrautīgā koncerta vadītāja Roberto Meloni vadībā.

Festivāla dalībnieki apliecināja, ka Latvijas unikālā kultūrtelpa sekmē nacionālās identitātes nostiprināšanu, globalizācijas apstākļos uztur, stiprina un vieno piederības sajūtu Latvijai.

Latvijas kultūru festivāls, gatavojoties Latvijas simtgadei, reprezentēja mazākumtautību kultūras daudzveidību un pienesumu Latvijas kultūrtelpai, kā arī veicināja kopīgo vērtību (brīvība, tiesiskums, solidaritāte u.c.) apzināšanos.

Festivāla organizēšanu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija, Vācijas Federālā Ārlietu ministrija un atbalsta Daugavpils pilsētas dome.

Sīkāka informācija:
Oskars Zuģickis
e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv

Festivāla programma

01.07.2016. Daugavpils
Akt.Nr.LaiksVietaAktivitātes apraksts
1.12:00 – 14:00Daugavpils Ukraiņu biedrība “Mrija”
(Alejas iela 7)
Ukraiņu nacionālās virtuves meistarklase
2.12:00 – 17:30Latviešu kultūras centrs
(Rīgas ielā 22a)
LNKC meistarklase kolektīvu vadītājiem.
3.12:00 – 15:00Daugavpils Universitāte
(Parādes iela 1A, 130.aud.)
Latvijas mazākumtautību NVO seminārs.
Vada Eiropas Minoritāšu centrs (Vācija).
4.13:00 – 16:00Nikolaja vārti/M.Rotko centrs
(Daugavpils Cietoksnī)
Latvijas literātu pēcpusdiena. Piedalās 6 tautību literāti.
5.13:00 – 15:00Daugavpils krievu kultūras centrs
(Varšavas iela 14)
Pelmeņu gatavošanas meistarklase
6.13:00 – 16:00Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs
(Smilšu iela 92)
Leļļu “Oберег” darināšanas meistarklase
7.14:00 – 14:50Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca
(18. novembra iela 66)
„Dvēseles un Spēka dziesmas”. Koncerts, kurā piedalās Folkloras kopa “Svātra” un Zvanu ansamblis „re-re-mi-la”.
8.14:00 – 16:30Daugavpils Māla mākslas centrs
(18.novembra iela 8)
Latgales podniecības meistarklase.
Plkst. 16:00 – podnieku cepļa atvēršana.
9.15:00 – 16:30Aglonas „Maizes muzejs”
(Daugavpils iela 7, Aglona)
Latvijas jauniešu forums.
10.15:00 – 16:30Daugavpils Poļu kultūras centrs
(Varšavas iela 30)
Poļu tautas deju meistarklase
11.15:00 – 16:20Daugavpils novada Kultūras centrs
(Dobeles iela 30)
Rēzeknes mazākumtautību kopu koncerts
12.18:00 – 19:30Daugavpils Kultūras pils
(Smilšu iela 92)
Festivāla atklāšanas koncerts.
02.07.2016. Daugavpils
Akt.Nr.LaiksVietaAktivitātes apraksts
1.10:00 – 13:00Daugavpils Cietoksnis.
M.Rotko centra pagalms
Festivāla Cietokšņa dižkoncerts.
2.10:15 – 13:00Daugavpils Cietokšņa parks Koncerts “Munā sātā sītu pyn”. Ukraiņu un poļu sēta
(„Український двір”, “Polskie podworko”)
3.10:15 – 13:00Daugavpils CietoksnisKoncerts “Munā sātā sītu pyn”
Mūsu sēta
4.10:15 – 13:00Daugavpils Cietoksnis Koncerts “Munā sātā sītu pyn”
Baltkrievu sēta
(“БЕЛАРУСКІ ДВОР”)
5.10:15 – 13:00Daugavpils Cietoksnis Koncerts “Munā sātā sītu pyn”
Krievu sēta
(“РУССКИЙ ДВОР”)
6.10:30 – 12:00Daugavpils CietoksnisVijas Kudiņas Latgales virtuves meistarklase.
7.11:00 – 17:00Daugavpils novada Kultūras centrs
(Dobeles iela 30)
Latvijas jauniešu forums
8.15:00 – 18:00Koncerti tramvajā (Nr.1).
(Tramvajā brauc tikai dalībnieki)
Muzikālais tramvajs. Dalībnieku ekskursija un koncerti tramvajā.
9.15:00 – 18:00Dubrovina parks.
SAULRIETA SKATUVE
Festivāla dižkoncerts
„Sapinu sietu no putnu dziesmām”
10.15:00 – 18:00Dubrovina parks.
DANČU SKATUVE
Festivāla dižkoncerts
„Sapinu sietu no Daugavas vēja”
11.15:00 – 18:00Dubrovina parks.
DAUGAVAS SKATUVE
Festivāla dižkoncerts
„Sapinu sietu no pļavu smaržām”
12.15:00 – 18:30Dubrovina parks15 amatnieku teltis “Latgales tematiskie ciemi”.
13.15:00 – 18:30Daugavpils Vienības laukumsFestivāla dalībnieku oficiālā fotografēšanās pie Daugavpils ģerboņa blakus Vienības laukumam.
14.16:00 – 17:30Dubrovina parksMeistarklase “Pynu, pynu…”
15.19:00 – 19:30Rīgas iela un Vienības laukumsSvētku gājiens pa Rīgas ielu līdz Vienības laukumam.
16.19:30 – 19:45Vienības laukumsFestivāla „Pynu, pynu sītu” rituāls, svētku uzrunas.
17.20:00 – 20:45Noslēguma koncerts Dubrovina parkāUzstājas Vitebskas apgabala (Baltkrievija) kolektīvs “Suņički”
18.20:45 – 21:25Noslēguma koncerts Dubrovina parkāPostfolkloras kopas “Rikši” koncerts
03.07.2016. Latgale/ Kārsava
Akt.Nr.LaiksVietaAktivitātes apraksts
1.12:00 – 14:00Preiļu KC
(Raiņa bulvāris 28)
Koncerts kopā ar Preiļu novada kolektīviem
2.12:00 – 14:00Viļānu estrādēBrīvdabas koncerts kopā ar Viļānu novada kolektīviem
3.12:00 – 14:00Rēzeknes novada Maltas KN
(1.maija iela 80)
Koncerts kopā ar Rēzeknes novada kolektīviem
4.12:00 – 14:00Rēzeknes novada Dricēnu KNKoncerts kopā ar Rēzeknes novada kolektīviem
5.12:00 – 14:00Rēzeknes novada Gaigalavas KN
(Rēzeknes iela 2)
Koncerts kopā ar Rēzeknes novada kolektīviem
6.12:00 – 14:00Rēzeknes novada Nagļu KNKoncerts kopā ar Rēzeknes novada kolektīviem
7.11:00 – 13:00Dagdas novada Andzeļu KNKoncerts kopā ar Dagdas novada kolektīviem
8.11:00 – 13:00Līvānu novada Rožupes estrādēBrīvdabas koncerts Rožupes estrādē kopā ar Līvānu un Vārkavas novada kolektīviem un stāstniekiem
9.12:00 – 13:30Ludzas kinoteātris
(Skolas iela 26)
Koncerts kopā ar Ludzas novada kolektīviem
10.12:00Kārsava. Ar triju baznīcu zvanu skaņām Festivāla trešās dienas atklāšana Kārsavas pilsētas centrāFestivāla noslēguma dienas koncerti Kārsavā
11.13:00 – 18:00Kārsavas dažādās pilsētas vietās: parkā aiz KN, skvērā pretī pašvaldībai, Ontona dārzā pie estrādes u.c.Baltu, Slāvu, Somugru sētu prezentācijas ar teatralizētiem, muzikāliem sižetiem, un raksturīgajiem ēdieniem
12.18:00 – vakaramKārsavas estrādēFestivāla noslēguma dižkoncerts