Par mums

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas centrsSaules iela 15, Daugavpils
Tālr.: 6 54 23801; 6 54 23802
Fakss: 6 54 23801
e-pasts: rsic@latgale.lvKas ir RSIC?

ES struktūrfondu reģionālais informācijas centrs Daugavpilī tika izveidots 2006. gada pavasarī Nacionālās programmas projekta “Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra izveide un darbība” ieviešanas gaitā ar Eiropas Sociālā fonda finanšu atbalstu, lai projektu iesniedzējus nodrošinātu ar aktuālo informāciju par ES struktūrfondiem un bez maksas sniegtu sākotnējās konsultācijas par projektu sagatavošanu.

Vispārīgais mērķis:

Nodrošināt informācijas pieejamību par ES struktūrfondiem, sekmēt mērķa grupu un sadarbības partneru aktīvu līdzdalību ES struktūrfondu projektu sagatavošanā un ieviešanā Latgalē.

Mērķa grupas:

 • Pašvaldības;
 • Pašvaldību iestādes;
 • Bibliotēkas;
 • Izglītības (vispārējās, profesionālās, augstākās) un tālākizglītības iestādes;
 • Uzņēmēji pilsētās un laukos, zemnieki;
 • Nevalstiskās organizācijas;

Citi interesenti.

Centrā informē par:

 • Eiropas Sociālo fondu – Samazina diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū. Investīcijas izglītības sistēmā, profesionālajā izglītībā un nodarbinātības veicināšanā.
 • Eiropas Reģionālās attīstības fondu – Atbalsta attīstības un dzīves līmeņa atšķirību mazināšanu reģionos. Finansējums galvenokārt paredzēts infrastruktūras, ražošanas un MVU attīstībai.
 • Kohēzijas fondu – viens no Eiropas Savienības reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības.
 • EEZ un Norvēģija valdības divpusējo finanšu instrumentu – izveidots, lai sekmētu brīvo tirdzniecību kā līdzekli izaugsmes un labklājības sniegšanai dalībvalstīs, Rietumeiropas valstu ciešākai ekonomiskai sadarbībai, kā arī globālās tirdzniecības paplašināšanai, 1960. gadā dibināta Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija (EBTA).
 • Citām eiropas Kopienas programmām un iniciatīvām