Uz ūdens balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā; akronīms WaterJoy

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013

Projekta nosaukums: Uz ūdens balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā; akronīms WaterJoy

Projekta iesniedzējs: Latgales plānošanas reģions

Partneri un pašvaldības: Latgales reģiona attīstības aģentūra, Ilūkstes novada dome, Ludzas pilsētas dome, Līvānu novada dome, Balvu pilsētas dome, Viļakas pilsētas dome, Medumu pagasta padome, Krāslavas novada dome, Utenas apgabala administrācija, Anikščai rajona padome, Zarasu rajona padome, Utenas rajona padome.

Projekta vispārējais mērķis:
Veicināt Latgales un Utenas reģionu ekonomisko attīstību, attīstīt tūrisma nozari, pozicionējot abus reģionus kā vienotu tūrisma galamērķi un nodrošinot ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu.

Specifiskie mērķi:

  • dažādot tūrisma produktus un sekmēt ekonomisko rakstura labumus, nodrošinot investīcijas ūdens tūrisma infrastruktūrā un pieejamībā;
  • veikt mārketinga pasākumus, t.s. dalība izstādēs, reklāmas kampaņas utt.;
  • izveidot ienākošā tūrisma aģentūru labākai tūrisma attīstības koordinēšanai reģionā.

Projekta aktivitātes un rezultāti:
WP1 Vadība un koordinācija: sešas projekta vadības komitejas sanāksmes, desmit projekta darba grupas sanāksmes, partneri sagatavo 30 progresa ziņojumus.
WP2 Ūdens tūrisma infrastruktūras attīstība: divas sabiedriskās atpūtas vietas labiekārtotas un glābšanas motorlaiva nopirkta Daugavas un Dvietes upēm Ilūkstes novadā; trīs sabiedriskās atpūtas vietas labiekārtotas pie Mazā Ludzas ezera Ludzas pilsētā; atjaunots aktīvā tūrisma centrs pie Dubnas un Daugavas upes Līvānu pilsētā; labiekārtotas četras sabiedriskās atpūtas vietas pie Balvu ezera, Pērkonu ezera un Bolupes Balvos; labiekārtota sabiedriska atpūtas vieta pie Viļakas ezera Viļakas pilsētā; labiekārtotas trīs sabiedriskās atpūtas vietas pie Alausas ezera (Utenas rajons); labiekārtota sabiedriska atpūtas vieta pie Rubikiai ezera Kriokslisā (Anikščai rajons); labiekārtota sabiedriskās atpūtas vieta pie Nevežas ezera (Anikščai rajons); labiekārtota sabiedriskās atpūtas vieta pie Sventoji ezera Anikščai (Anikščai rajons); labiekārtota sabiedriskās atpūtas vieta pie Antalieptes ezera Bikenai (Zarasu rajons); labiekārtota sabiedriskās atpūtas vieta pie Luodzio ezera Sabalunkai (Zarasu rajons); labiekārtota sabiedriskās atpūtas vieta pie Zalves ezera Velikuskai (Zarasu rajons); sagatavots projekta pamatojums un tehniskā dokumentācija sabiedriskās atpūtas infrastruktūrai pie Daugavas upes Krāslavā; sagatavots tehniskais projekts divu sabiedrisko atpūtas vietu apgaismošanai pie mazā Ludzas ezera Ludzas pilsētā; sagatavots tehniskais projekts sabiedriskās atpūtas infrastruktūrai Medumu parkā (Medumu pašvaldība); sagatavots tehniskais projekts B kategorijas (zilais karogs) pludmales labiekārtošanai pie Balvu ezera Balvu pilsētā; sagatavots tehniskais projekts sabiedriskās pludmales pieejas ceļa rekonstrukcijai pie Balvu ezera Balvu pilsētā; pieci skices projekti sabiedriskās atpūtas infrastruktūras labiekārtošanai pie Balvu ezera, Pērkonu ezera un Bolupes Balvu pilsētā.
WP3 Kopīga tūrisma piedāvājuma veidošana: astoņi mācību semināri pašvaldībām un tūrisma uzņēmumiem par ūdens tūrisma attīstību, mārketinga aktivitātes, karšu publicēšana (20 000 eksemplāri); desmit jaunu ūdens tūrisma produktu izveidošana; tūristu reģistrēšana on-line režīmā u.c.
WP 4 Publicitāte un informācijas izplatīšana: preses relīzes par galvenajām aktivitātēm publicētas mājas lapās (www.latgale.lv, www.utena.aps.lt, www.balticlakes.com u.c.) un vietējos laikrakstos.

Projekta periods: 30 mēneši

Projekta statuss: apstiprināts

Kontaktinformācija: Inese Kursīte, inese.kursite@latgale.lv, tel.: +371 654 28111


Joint Water-Based Tourism Offering in Latgale Region and Utena; acronym WaterJoy