Sabiedriskā transporta nodaļa

2013.gada 21.novembrī Saeimas trešajā lasījumā tika apstiprināti grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas nosaka, ka sākot ar 2014.gada 1.janvāri, sabiedriskā transporta organizēšanas funkcija ir nodota Sabiedriskā transporta padomei un VSIA „Autotransporta direkcija”.

Saskaņā ar grozījumiem likumā, sākot ar 01.01.2014. plānošanas reģionu kompetencē ir:

  • sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem maršrutu tīklā;
  • noskaidrot un apkopot plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā;
  • apsekot pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos;
  • veikt citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem.