Iepirkumi līdz 2013.gadam
Uzmanību! Iepirkuma Nr.LPR/2011/14 nolikumā tika veikti grozījumi un piedāvājumu ieniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2014.gada 3.martam.


Paziņojums par publiskā iepirkuma „Transportlīdzekļa noma”, id. Nr. LPR/2011/05, pārtraukšanu

Pamats: Iepirkumu komisijas 2011.gada 30.maijā pieņemtais lēmums (sēdes protokols Nr.2).
Iemesls: Neprecizitātes tehniskajā specifikācijā, kuras ir nepieciešams novērst.
Informācija ir publicēta IUB mājaslapā 2011.gada 30.maijā.
LPR/2010/8/WJ (126.37 KB)

LPR/2010/5/WJ (854.50 KB)


LPR/2009/33-k/EEA (107.15 KB)
LPR/2009/33-K/EEA (124.37 KB)

LPR/2009/32/EEA (34.50 KB)

LPR/2009/31/WJ (35.50 KB)


LPR/2009/28/i (122.40 KB)

LPR/2009/29/i (160.46 KB)LPR/2009/TRON/25/i (130.59 KB)


LPR/2009/23/i (98.31 KB)

LPR/2009/22/i (40.50 KB)

LPR/2009/TRON/21/i (126.40 KB)

LPR/2009/20/i (43.50 KB)

LPR/2009/19/i (43.50 KB)

LPR/2009/18/i (43.00 KB)

LPR/2009/17/i (68.50 KB)

LPR/2009/16/i (68.50 KB)

LPR/2009/15/i (32.50 KB)
LPR/2009/15/i (99.28 KB)

LPR/2009/9/i (69.00 KB)
LPR/2009/10/i (69.00 KB)
LPR/2009/11/i (69.00 KB)
LPR/2009/12/i (69.00 KB)
LPR/2009/13/i (69.00 KB)
LPR/2009/14/i (69.00 KB)
LPR/2009/8/i (69.00 KB)


LPR/2009/6/i (84.00 KB)
LPR/2009/6/i (38.00 KB)

Paziņojums par lēmumu


LPR/2009/3/i (61.50 KB)
LPR/2009/3/i (33.00 KB)

LPR/2009/2/i (126.89 KB)

LPR/2009/1/i (130.65 KB)

LPR/2008/8/i (126.03 KB)


Paziņojums par lēmumu


Paziņojums par lēmumu


Paziņojums par lēmumu


LPR/2008/3/i (35.50 KB)

LPR/2008/1/i (35.00 KB)

LPR/2008/2/i (33.00 KB)

LPR/2007/2/ca (410.50 KB)