2020.gada iepirkumi

 

Atklāts konkurss Apmācību organizēšana un lektoru nodrošināšana” (Nr. LPR 2020/12)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47229

 

Atklāts konkurss Aprīkojuma iegāde amatniekiem” (Nr. LPR 2020/11)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46783

 

Atklāts konkurss Interaktīvās multimediālās ekspozīcijas izveide un uzstādīšana” (Nr. LPR 2020/10)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46830

 

Atklāts konkurss Transporta pakalpojumu nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona vajadzībām” (Nr. LPR 2020/9)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45706

 

Atklāts konkurss Apmācību organizēšana un lektoru nodrošināšana” (Nr. LPR 2020/8)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45733

 

Atklāts konkurss Speciālistu piesaiste individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē” (Nr. LPR 2020/7)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45787

 

Atklāts konkurss Speciālistu piesaiste individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē” (Nr. LPR 2020/6)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43598

 

Atklāts konkurss Apmācību organizēšana un lektoru nodrošināšana” (Nr. LPR 2020/5)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43566

 

Atklāts konkurss Aprīkojuma iegāde amatniekiem” (Nr. LPR 2020/4/ERAF)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40573

 

Atklāts konkurss Amatniecības aprīkojuma iegāde” (Nr. LPR 2020/3/ERAF)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37023

 

Atklāts konkurss Amatniecības aprīkojuma iegāde” (Nr. LPR 2020/2/ERAF)
Publikācija EIS mājaslapā:www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35105