2015.gada iepirkumi




Uzmanību! Iepirkuma Nr.LPR/2015/9 nolikumā tika veikti grozījumi un piedāvājumu ieniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2015.gada 16.novembrim.







Uzmanību! Iepirkuma Nr. LPR/2015/3 nolikumā tika veikti grozījumi un piedāvājumu ieniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2015.gada 7.aprīlim plkst. 10.00.