2013.gada iepirkumi
Uzmanību! Iepirkuma Nr.LPR/2013/10/TV/ERAF nolikumā tika veikti grozījumi un piedāvājumu ieniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2013.gada 1.augustam.


Iepirkums ir pārtraukts