Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija

Latgales plānošanas reģions projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/005 „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros izstrādā “Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam”.

Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas 2018.gada 20. aprīļa lēmumu, publiskai apspriešanai tiek nodota Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.

Publiskās apspriešanas laikā no 2018. gada 20. aprīļa līdz 21. maijam.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada gada 21. maijam:

  • aizpildot priekšlikumu formu un nosūtot to uz e-pasta adresi di.planslpr.gov.lv vai, nosūtot pa pastu Latgales plānošanas reģionam, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401;

 

Plānu izstrādājis SIA “Dynamic University”, kontaktpersona jautājumu gadījumā Gints Klasons, e-pasts: gintsklasonsgmail.com

 

LPR DI plāns 1.redakcija publiskai apspriešanai

Priekšlikumu forma