12.06.2020. – 5. vebinārs “Remigrantu un viņu ģimenes locekļu veselības jautājumi”

VEBINĀRĀ PIEDALĪJĀS:

Lāsma Matjuka, Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centra vadītāja

PREZENTĀCIJA


Rasma Kalniņa, VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte

PREZENTĀCIJA


Sanita Letapura, VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte

PREZENTĀCIJA


Sandija Šaicāne, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas pārstāve