Vebināru cikls “Es atgriežos Latvijā”

Online vebināri / apmācības koordinatoriem kapacitātes celšanai/ remigrācijas sekmēšana
Apmācību mērķis: paplašināt koordinatoru kapacitāti, veicināt sadarbību ar valsts iestādēm, informēt diasporu un remigrantus par aktualitātēm
Apmācību dalībnieki: VARAM pārstāvji, remigrācijas koordinatori, remigrācijas projekta asistenti, remigrācijas vēstneši, ikviens interesents
Apmācību grafiks: 1 – 2 apmācības mēnesī (līdz ~ 2 h)
Apmācībām piesaistītie eksperti:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
 • VID (nodokļu sistēma, pārskaitījumu veikšana, pensiju aplikšana ar nodokli),
 • VSAA (maternitātes un bērna kopšanas pabalsti, slimības lapas),
 • NVA, EURES (atbalsta veidi nodarbinātības jomā),
 • IZM, LVA (latviešu valodas apguve bērniem un pieaugušajiem, izglītības sistēma),
 • LIAA, LAD (projektu iespējas, uzņēmējdarbības uzsākšana, pārcelšana uz LV),
 • Mājokļa kredīts/ pašvaldību dzīvojamais fonds, zemes pirkšana,
 • PMLP (Atbalsts remigrantu dzīvesbiedriem 3.valstu pilsoņiem, repatriantiem),
 • Valsts policija
 • Nacionālais veselības dienests (Veselības pakalpojumu pieejamība remigrantiem un viņu dzīvesbiedriem, reģistrēšanās pie ģimenes ārsta, pakalpojumu saņemšana),
 • LR Izglītības ministrija,
 • Latviešu valodas centrs (LVC),
 • LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs,
 • Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” (Diplomu un liecību pielīdzināšana) u.c.,
 • Individuāli uzrunātas personas, kas atbilst attiecīgā vebināra saturam.

Apmācību formāts – ZOOM. Apmācības notiek caur platformu zoom.us/. Pirms katra vebināra dalībnieki saņems saiti uz online sarunu telpu. Pēc katra vebināra ir pieejams ieraksts un dalībnieku prezentācijas.

23.03.2020. – 1. vebinārs “Izglītības iespējas diasporas un remigrantu bērniem: mācību rīki online un klātienē”

06.04.2020. – 2.  vebinārs “Uzņēmējdarbība – iespējas un mūsdienu izaicinājumi”

20.04.2020. – 3. vebinārs “Aktualitātes nodarbinātībā: nozares, vakances, iespējas”

18.05.2020. – 4. vebinārs “Atgriešanās Latvijā un repatriācija”

12.06.2020. – 5. vebinārs “Remigrantu un viņu ģimenes locekļu veselības jautājumi”