Remigrācijas projekta pilotpašvaldības

Pilotprakses projektu atbalstīšana remigrācijas jautājumos pašvaldībās.

Pārresoru koordinācijas centra sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) uzdevumā nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” veica pētījumu “Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai”.Balstoties uz minētā pētījuma rezultātiem un DLC lēmumu, kā pašvaldības remigrācijas pilotprojektu īstenošanai tiek noteiktas:

 • Daugavpils pilsēta
 • Tukuma novads
 • Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Neretas novads
 • Saldus novads, Skrundas novads
 • Gulbenes novads, Smiltenes novadS

SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS REMIGRĀCIJAS AKTUALITĀTĒM 


2018. GADA AKTUALITĀTES

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir gatava atbalstīt remigrantu atgriešanos.

2018. gada 13. aprīlī Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska tikās ar Daugavpils pilsētas domes remigrācijas darba grupu, lai apzinātu aktuālos remigrācijas jautājumus Daugavpils pašvaldībā, kā arī veicinātu sadarbību ar speciālistiem un sniegtu priekšlikumus remigrācijas jautājumos.

Šobrīd Daugavpils pašvaldība sniedz atbalstu iedzīvotājiem, tostarp arī remigrantiem, sekojošās jomās:

 • Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai:

Katru gadu Daugavpils pilsētas dome rīko grantu programmas “Impulss” konkursu jaunajiem

uzņēmējiem, kurā iespējams saņemt atbalstu līdz 7 000 EUR apmērā. www.daugavpils.lv/lv/176/463/

 • Latviešu valodas apguves nodrošināšana:

Kursu organizētāju un skolotāju mērķis – uzlabot kursanta līmeni par vienu pakāpi augstāk. www.daugavpils.lv/lv/47/read/17321

Pieteikšanās rindas kārtībā Daugavpils pilsētas  izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļā ilze.onzule@ip.daugavpils.lv

 • Pašvaldībā pieejamo aktuālo vakanču apkopojums:

www.daugavpils.lv/lv/24

 • Iespēja nodrošināt ar pašvaldības mājokli:

Pagaidām šādi pašvaldības dzīvokļi ir pieejami pieprasītākajiem speciālistiem, piemēram, ārstiem, tomēr šo nodrošinājumu varētu piemērot arī remigrantiem. Rindas kārībā jaunajiem speciālistiem ir pieejami pašvaldības dzīvokļi griežoties ar iesniegumu Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā jolanta.cinne@daugavpils.lv

 • Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
 • Pašvaldībā ir pieejamas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs,

Lai veicinātu remigrācijas pasākumus Daugavpilī, pašvaldība turpmāk plāno izveidot dzīvojamā fonda un nekustamā īpašuma datu bāzi, izplatīt informāciju par atgriešanās iespējām un atbalsta pakalpojumiem Daugavpilī, kā arī rīkot formālas un neformālas tikšanās ar reemigrantiem.

Daugavpils ir viena no 10 Latvijas pilotpašvaldībām, kas piedalās VARAM pilotprojektā “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai”, lai veicinātu tautiešu interesi atgriezties dzimtenē.

Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir pieejama atbalsta kontaktpersona remigrācijas jautājumu risināšanai: 

Jolanta Ūzuliņa, Daugavpils pilsētas domes Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītājas p.i.; jolanta.uzulina@daugavpils.lv , +37165476066.


Daugavpils pilsētas pašvaldības veiktās aktivitātes pilotprojekta  reemigrācijas veicināšanai “Reģionālās reemigrācijas koordinators” ietvaros”:

 • Daugavpils pilsēta ir pievienojusies kustībai “Latvija strādā” – vienīgā Latvijas pašvaldība šajā kustībā
 • Skolēnu pulkam 2018.gadā pievienojušies 14 bērni, kas ir atgriezušies no ārzemēm, kopā 2018./2019. mācību gadā papildus latviešu valodas stundas tiek nodrošinātas 33 bērniem.
 • Tika pilnveidots Daugavpils pilsētas grantu programmas  “Impulss” (granti biznesa idejas realizācijai jauniem uzņēmējiem) nolikums ar nosacījumu piešķirt papildus punktus tiem dalībniekiem, kas atgriežas Daugavpilī. Konkurss tiks sludināts 2019. gadā.
 • Baneris Daugavpils pilsētas domes mājaslapā
 • Publikācija laikrakstā «Million»
 • Potenciālo reemigrantu novirze uz Facebook lapu Es atgriežos Latgalē!
 • Potenciālo reemigrantu novirze uz www.paps.lv/
 • Savstarpēja komunikācija ikdienā un atbalsts no reģionālā koordinatora darba jautājumos,  pieredzes apmaiņa ar citām pašvaldībām  – seminārs Anīkščos
 •  VARAM un LPR remigrācijas speciālisti tika iesaistīti Daugavpils pilsētas domes projekta DeCoDe aktivitātēs, kur remigrācijas veicināšanas aktivitātes tika prezentētas kā Latvijas labās prakses piemērs starptautiskā līmenī
 •  Foruma organizēšana “Remigrācija Latgalē” 24.10.2018
 • 24.10.2018 sadarbībā ar LPR un reemigracijas Latgales koordinatoru tika organizēts tīklošanās pasākums emigrantiem, remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem – Forums “Remigrācija Latgalē”.
 • Daugavpils pilsētas dome tika pārstāvēta Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē ikgadējā latviešu kopienu organizāciju Apvienotajā Karalistē pārstāvju sanāksmē 29.10.2018.
 • Regulāri tiek apkopota informācija par potenciālajiem remigrantiem un sniegta viņus interesējoša informācija.
 • Komentējot MK noteikumus par EM piedāvājumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību reģionos, Daugavpils pašvaldība ir iesniegusi priekšlikumus, kas ļautu pašvaldībām apgūt atbalstu arī esošo ēku renovācijai.