Projekta aktualitātes Balvu novadā

Līdz 2020. gada 1. maijam Balvu novada pašvaldība izveido video sižetu (10 min) par Balvu novadu, par izglītības, nodarbinātības un attīstības iespējām, veiksmes stāstiem no cilvēkiem, kuri šeit atgriezušies un veido savu dzīvi, biznesu.

Līdz 2020. gada  15. maijam Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv būs izveidota sadaļa “Remigrantiem”, kur svarīgākā informācija būs tulkota arī angļu un krievu valodā.

ATCELTS! 2020. gada 16. maijā Balvu muižā notiks Ideju gadatirgus potenciālajiem remigrantiem, kur plānots, ka piedalīsies valsts iestādes, t.sk. NVA un VID, LAD, Balvu novada uzņēmumi, AS “Citadele banka”, nevalstiskās organizācijas (“Balvu rajona partnerības” aktīvie biedri), ALTUM, lai runātu par nodarbinātības iespējām, biznesa veidošanas iespējām, ES finansējuma piesaistes iespējām un veiksmes stāstiem, kā arī uzklausītu ekspertu viedokļus.

18.07.2020. Balvos notiks pasākums “Atgriezies Balvos”, kur vietējos iedzīvotājus, potenciālos remigrantus un remigrantus sagaida izzinošas lekcijas, rosinošas sarunas un pieredzes stāsti par atgriešanos Latvijā.

Relīze: lpr.gov.lv/lv/2020/atgriezies-balvos-pasakums-remigrantiem-un-potencialajiem-remigrantiem/#.XxlAcFUzaUk