Konkurss “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalstam”


Projektu konkurss “Remigrācijas atbalsta pasākumi uzņēmējdarbībai Krāslavas novadā”

Krāslavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Remigrācijas atbalsta pasākumi uzņēmējdarbībai Krāslavas novadā”. Tā mērķis ir motivēt remigrantus* atgriezties Krāslavas novadā, sekmējot uzņēmējdarbību, veidojot reģionāla mēroga produkcijas un pakalpojumu klāstu un radot jaunas darba vietas. Pastāvīgai dzīvei ārzemēs jābūt vismaz diviem gadiem. Atgriešanās vai pārcelšanās brīdim ir jābūt ne vairāk kā divus gadus pirms darbavietas izveidošanas vai uzņēmuma izveidošanas. Atgriešanās faktu persona pašapliecinaAtbalsta intensitāte vienam projekta iesniedzējam nepārsniedz 75%, un atbalsta maksimālā summa ir ne vairāk kā EUR 12000,00. Uz atbalstu var pretendēt gan jaunie uzņēmumi, gan esošie uzņēmumi. Saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, tiek uzskatīts par uzņēmumu.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2024. gada 9. augustam (plkst. 13.00).

Konsultācijas var saņemt, rakstot uz inta.murane@kraslava.lv, tiekoties personīgi 26. jūnijā, iepriekš saskaņojot laiku.

Vairāk informācijas: www.kraslava.lv


Līvānu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”

Lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi atgriezties Latvijā, Līvānu novada pašvaldība sadarbība ar Latgales plānošanas reģionu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu organizē konkursu „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu remigrantu dibinātiem uzņēmumiem, kas uzņēmējdarbības projekta ietvaros nodrošina jaunu produktu un/vai pakalpojumu attīstību reģionālā mērogā, kā arī uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas remigrantiem.

Konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 12000,00 EUR, kas sastāv no valsts piešķirtā atbalsta, nepārsniedzot 8000,00 EUR, un pašvaldības atbalsta, nepārsniedzot 4000,00 EUR. Konkursa dalībnieka privātajam līdzfinansējumam jābūt vismaz tikpat lielam kā valsts un pašvaldības finansējums kopā, bet ne mazāk kā 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt no 2024. gada 5. jūnija līdz 2024. gada 4. jūlijam plkst. 23.59. Atbalsta pretendents projekta dokumentus iesniedz vienā no sekojošiem veidiem:

· klātienē no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00 Līvānu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā;

· elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@livani.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;

· sūtot pa pastu Līvānu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā līdz konkursa beigu termiņa pēdējai dienai).

Konkursa komisija izvērtē projekta pieteikumus trīs nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa un pieņem lēmumu par atbalstītajiem projektiem un piešķirtā līdzfinansējuma apmēru. Rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapā www.livani.lv.

Kontaktpersona: Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietniece Inese Stahovska, telefons 22481077, e-pasts: inese.stahovska@livani.lv

Informācija: www.livani.lv


Tiek organizēts biznesa atbalsta konkurss remigrantiem Balvu novadā

Lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi atgriezties Balvu novadā, tiek organizēts konkurss „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalstam”. Projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt no 2024. gada 20.jūnija līdz 2024. gada 25. jūlijam  plkst. 15.00.

 • Atbalstu konkursā var saņemt:  
  • jaunizveidots remigranta uzņēmums;
  • jau esošs uzņēmums, radot jaunu darba vietu remigrantam;
 • Kas var pretendēt uz atbalstu?
  • Remigrants, kurš atgriezies uz dzīvi Latvijā ne ilgāk kā pirms 2 gadiem un pavadījis ārvalstīs vismaz 2 gadus;
  • Darba devējs, kurš veido jaunu darba vietu remigrantam;
 • Kā saņemt atbalstu?
  • Pieteikties pašvaldības izsludinātajā konkursā saskaņā ar nolikumu, aizpildot projekta pieteikumu un iesniedzot prasīto informāciju;
 • Kam var izlietot atbalstu?
  • Pamatlīdzekļiem;
  • Atalgojumam (t.sk. darba alga, un/vai darba spēka nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas));
  • Jāattīsta jauns produkts vai pakalpojums reģiona mērogā.
 • Atbalsta pasākuma īstenošanas laikā pretendentam uzņēmējdarbība jāveic Balvu novada administratīvajā teritorijā.
 • Konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 12 000,00 euro, kas sastāv no valsts piešķirtā atbalsta, nepārsniedzot 8000,00 euro, un pašvaldības atbalsta, nepārsniedzot 4000,00 euro. Konkursa dalībniekam jānodrošina privātais līdzfinansējums vismaz 20% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
 • Konkursu rīko  Balvu novada pašvaldības iestāde “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu.
 • Parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi – biznesacentrs@balvi.lv, ar tēmas norādi “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalstam Balvu novadā”;
 • Personīgi Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā, Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads, 1. stāvs, papildus iesniegtajam oriģināleksemplāram, iesūtot arī konkursa pieteikuma elektronisko versiju uz e-pasta adresi biznesacentrs@balvi.lv, ar tēmas norādi “Remigrācijas atbalsta pasākums –uzņēmējdarbības atbalstam Balvu novadā”;
 • Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra vadītāju Mārīti Orniņu (tālr.: 26355954 , e-pasts: marite.ornina@balvi.lv ).

Informācija: www.balvi.lv


Aicinām Preiļu novada mazos un vidējos uzņēmējus un saimnieciskās darbības veicējus, kā arī remigrantus pieteikt dalību projektu konkursā

No 3. līdz 7. jūlijam aicinām Preiļu novada mazos un vidējos uzņēmējus un saimnieciskās darbības veicējus, kā arī remigrantus piedalīties Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursā!

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.


IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ – ATBALSTS REMIGRĀCIJĀ

Pamatojoties uz 2023. gada 27. jūnija Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu”, protokols Nr. 34/64§ un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākumu Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”). Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Atbalsts remigrācijā – uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā”. Kopējais finansējums 2024. gadā – līdz EUR 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi); no kuriem EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi)  VARAM līdzfinansējums un EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Vienam projektam pieejams līdz EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) līdzfinansējums, no kuriem EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) VARAM līdzfinansējums un EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekta pieteicēja finansējums ir ne mazāk kā 50% no pieprasītā VARAM līdzfinansējuma apmēra.

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2024. gada 16. maija līdz 17. jūnijam, pl.16.30.  Lasīt vairāk >>>


Izsludināts 2024. gada projektu konkurss “Augšdaugavas novada pašvaldības grantu projektu konkurss uzņēmējdarbībai “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts””

Izsludināts 2024. gada projektu konkurss “Augšdaugavas novada pašvaldības grantu projektu konkurss uzņēmējdarbībai “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts””.

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 8. aprīļa līdz 8. maijam (plkst. 16.30).

Kopējais pieejamais atbalsta apmērs ir 12 000 eiro.

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 25% no piešķirtās atbalsta summas.

Konsultācijas var saņemt, rakstot uz iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv, zvanot 65422284, tiekoties personīgi, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku.

Vairāk info: augsdaugavasnovads.lv


Daugavpils uzsāk pieņemt pieteikumus “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē izskatīts un atbalstīts jautājums par jauno uzņēmēju atbalsta programmas „Impulss” īstenošanu. 2024. gadā grantu programmas “Impulss” ietvaros ieviests jauns pasākums “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Pieteikumu pieņemšana sāksies 15. martā.

Grantu programmas “Impulss” konkursa mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot viņiem pilsētā īstenot interesantas biznesa idejas, radīt jaunas darba vietas un sekmēt remigrācijas atbalsta pasākumu ieviešanu. Konkursa pieteikumu var iesniegt granta pretendents:

 • fiziska persona, kura apņemas uzsākt un veikt komercdarbību Daugavpilī,
 • komercreģistrā ierakstīts komersants, kurš konkursa pieteikuma iesniegšanas dienā reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ne ilgāk kā divus gadus un kurš granta atbalstu saņēmušo komercdarbības daļu apņemas veikt Daugavpilī;
 • remigrants, kurš apņemas uzsākt un veikt komercdarbību Daugavpilī;
 • remigranta dibināts Uzņēmumu reģistrā ierakstīts komersants, kura izveidošanas datums ir ne vairāk kā divus gadus pirms atgriešanās vai pārcelšanās brīža un kurš apņemas veikt komercdarbību Daugavpilī. Par komersantu, šī punkta izpratnē, tiek uzskatīts arī saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā.

Detalizētāka informācija ir atrodama te: www.daugavpils.lv


KONKURSA MĒRĶIS: 

 • katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA:

 • konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” noteiktajai formai, nosūtot to elektroniski Latgales plānošanas reģiona Vērtēšanas komisijai, ar norādi “Konkursam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”” uz pasts@lpr.gov.lv

KONKURSA NOLIKUMS

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 27.08.2019.

TIKS ATBALSTĪTAS ŠĀDAS AKTIVITĀTES: 

 • diasporas un remigrantu informēšana un izpratnes veicināšana par remigrācijas iespējām Latvijā;
 • pašvaldību speciālistu apmācības par remigrācijas jautājumiem;
 • informatīvu materiālu sagatavošana, sabiedriskās attiecības;
 • vizītes pie diasporas;
 • semināri un apmācības.

Kontaktinformācija:
Tālr. 654 23801
E-pasts: pasts@lpr.gov.lv


Š.g. augustā Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Latgales pašvaldībām rīkoja konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, kura ietvaros atbalstu līdz 10 000 EUR saņēma četras Latgales pašvaldības, lai īstenotu iecerētās remigrācijas aktivitātes:

 • Daugavpils pilsētas dome plāno vizītes pie diasporas, rīkot semināru par iespējām atgriezties un palikt Latvijā un Daugavpilī, kā arī informatīvo materiālu  un reprezentatīvo suvenīru izgatavošanu;
 • Preiļu novada dome plāno izveidot video potenciālajiem remigrantiem par darba un dzīves iespējām Preiļu novadā, informatīvo materiālu izstrādi, rīkot seminārus un apmācības pašvaldības darbiniekiem par remigrāciju, kā arī vizītes pie diasporas uz Īriju;
 • Riebiņu novada dome plāno izveidot video sveicienu, kā arī doties pie diasporas uz Angliju vai Īriju;
 • Balvu novada pašvaldība plāno filmēt videosižetu par Balvu novada pašvaldības izglītības, nodarbinātības un attīstības iespējām, novada popularizēšanu, kā arī veiksmes stāstus par ģimenēm, kas ir atgriezušās dzimtenē un veido dzīvi, plāno biznesu Balvu novadā. Tiek plānots rīkot arī seminārus, kas aktuāli remigrantiem.

Links uz konkursu

Informāciju sagatavoja: Astrīda Leščinska Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore tālr.+37129122163, 65423801, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.


PROJEKTA AKTUALITĀTES DAUGAVPILS PILSĒTĀ


PROJEKTA AKTUALITĀTES PREIĻU NOVADĀ


PROJEKTA AKTUALITĀTES BALVU NOVADĀ


PROJEKTA AKTUALITĀTES RIEBIŅU NOVADĀ