Konkurss “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”

KONKURSA MĒRĶIS: 

 • katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA:

 • konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” noteiktajai formai, nosūtot to elektroniski Latgales plānošanas reģiona Vērtēšanas komisijai, ar norādi “Konkursam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”” uz pasts@lpr.gov.lv

KONKURSA NOLIKUMS

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 27.08.2019.

TIKS ATBALSTĪTAS ŠĀDAS AKTIVITĀTES: 

 • diasporas un remigrantu informēšana un izpratnes veicināšana par remigrācijas iespējām Latvijā;
 • pašvaldību speciālistu apmācības par remigrācijas jautājumiem;
 • informatīvu materiālu sagatavošana, sabiedriskās attiecības;
 • vizītes pie diasporas;
 • semināri un apmācības.

Kontaktinformācija:
Tālr. 654 23801
E-pasts: pasts@lpr.gov.lv


Š.g. augustā Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Latgales pašvaldībām rīkoja konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, kura ietvaros atbalstu līdz 10 000 EUR saņēma četras Latgales pašvaldības, lai īstenotu iecerētās remigrācijas aktivitātes:

 • Daugavpils pilsētas dome plāno vizītes pie diasporas, rīkot semināru par iespējām atgriezties un palikt Latvijā un Daugavpilī, kā arī informatīvo materiālu  un reprezentatīvo suvenīru izgatavošanu;
 • Preiļu novada dome plāno izveidot video potenciālajiem remigrantiem par darba un dzīves iespējām Preiļu novadā, informatīvo materiālu izstrādi, rīkot seminārus un apmācības pašvaldības darbiniekiem par remigrāciju, kā arī vizītes pie diasporas uz Īriju;
 • Riebiņu novada dome plāno izveidot video sveicienu, kā arī doties pie diasporas uz Angliju vai Īriju;
 • Balvu novada pašvaldība plāno filmēt videosižetu par Balvu novada pašvaldības izglītības, nodarbinātības un attīstības iespējām, novada popularizēšanu, kā arī veiksmes stāstus par ģimenēm, kas ir atgriezušās dzimtenē un veido dzīvi, plāno biznesu Balvu novadā. Tiek plānots rīkot arī seminārus, kas aktuāli remigrantiem.

Links uz konkursu

Informāciju sagatavoja: Astrīda Leščinska Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore tālr.+37129122163, 65423801, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.


PROJEKTA AKTUALITĀTES DAUGAVPILS PILSĒTĀ


PROJEKTA AKTUALITĀTES PREIĻU NOVADĀ


PROJEKTA AKTUALITĀTES BALVU NOVADĀ


PROJEKTA AKTUALITĀTES RIEBIŅU NOVADĀ