LUC Kontakti

Latgales uzņēmējdarbības centrs
Andris KUCINSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs65423801andris.kucinslpr.gov.lv
Ineta LIEPNIECEKomercdarbības konsultante Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novados26636243ineta.liepniecelatgale.lv
Gunta BOŽOKAKomercdarbības konsultante Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados26461435gunta.bozokalpr.gov.lv
Elīna ĢIPSLE
Komercdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes, Kārsavas, Viļānu, Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā64624300elina.gipslelpr.gov.lv
Inta MURĀNEKomercdarbības konsultante Krāslavas un Dagdas novados29278741inta.muranelpr.gov.lv
Inese STAHOVSKAKomercdarbības konsultante Līvānu un Vārkavas novadosinese.stahovskalpr.gov.lv