LUC Kontakti

Latgales uzņēmējdarbības centrs
Andris KUCINSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs65423801andris.kucinslpr.gov.lv
Elīna ĢIPSLE
Komercdarbības konsultants, Grantu shēmas koordinators64624300elina.gipslelpr.gov.lv
Natālija KURAKINAKomercdarbības speciālists64624300natalija.kurakinalpr.gov.lv
Jeļena MIHASENKOKomercdarbības konsultants, sabiedrisko attiecību speciālistsilgstošā prombūtnējelena.mihasenkolpr.gov.lv
Rita IVANOVAKomercdarbības speciālists64624300rita.ivanovalpr.gov.lv
Astrīda LEŠČINSKAReģionālais reemigrācijas projekta koordinators65423801astrida.lescinskalpr.gov.lv
Andris ONDZULSEDIC Latgales kontaktpunkta projekta vadītājsandris.ondzulslpr.gov.lv
Anna STALIDZĀNEProjektu asistents65423801anna.stalidzanelpr.gov.lv