LUC Kontakti

Latgales uzņēmējdarbības centrs
Andris KUCINSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs65423801andris.kucinslpr.gov.lv
 Komercdarbības konsultants, Grantu shēmas koordinators
Natālija KURAKINAKomercdarbības speciālists64624300natalija.kurakinalpr.gov.lv
Jeļena MIHASENKOKomercdarbības konsultants, sabiedrisko attiecību speciālistsilgstošā prombūtnējelena.mihasenkolpr.gov.lv
Rita IVANOVAKomercdarbības speciālists64624300rita.ivanovalpr.gov.lv
Reģionālais reemigrācijas projekta koordinators65423801
Andris ONDZULSEDIC Latgales kontaktpunkta projekta vadītājs22353495andris.ondzulslpr.gov.lv
Anna STALIDZĀNEProjektu asistents65423801anna.stalidzanelpr.gov.lv