’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’ laureāti

Godinot labākos Latgales uzņēmumus, Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs kopš 2014. gada organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’. Tā mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona teritorijā strādājošus uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē. Konkurss veicina Latgales reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus reģionā.

Konkursā, kas norisinās jau sesto gadu, 7 nominācijās: gada amatnieks/mājražotājs, jaunais tūrisma pakalpojumu sniedzējs, gada uzņēmīgākais reemigrants Latgalē,gada inovācija,gada jaunais komersantsun gada sociāli atbildīgs uzņēmums, Latgales reģiona iedzīvotāji un organizācijas līdz 26. oktobrim, kad konkursam varēja pieteikt uzņēmumus, tika saņemti 56 pieteikumi.

“Šis konkurss dod mums – pašvaldībām, reģionam, kā arī iedzīvotājiem kopumā labāk iepazīt savus uzņēmējus Latgalē. Šodien svarīgi sadarboties, dalīties un būt sociāli atbildīgiem, tādējādi attīstot un ieviešot jaunas idejas, veicinot nodarbinātību un ceļot mūsu un mūsu zemes labklājību,” norāda LPR Attīstības padomes un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

2020. gada 12. novembrī zoom platformā notikušajā “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva’’ uzņēmēju konkursa vērtēšanas komisijas sēdē, izskatot pretendentu pieteikumus, tika pieņemts lēmums balvas septiņās nominācijās piešķirt sekojošiem uzņēmumiem:

“Sociāli atbildīgs uzņēmums” Marita Joņina  un viņas fizioterapeita prakse no Kārsavas novada:

 „Gada inovācija”SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ no Rēzeknes:

„Gada amatnieks” – SDV Sintija Bērziņa no Preiļu novada:

“Gada mājražotājs”– Riebiņu novada Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecība “Vilkači”:

“Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs” SIA “Pazust Latgalē” no Krāslavas novada,

„Gada jaunais komersants” – SIA “Fravia” no Dagdas novada,

“Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē” – SIA “Customized drilling solutions Latvia” no Daugavpils pilsētas.

SIA „Pazust Latgalē” valdes locekle Inga Gavrovska balvas saņemšanas brīdī

“Būtiski ka Latgalē darbojas gan Latgales, gan Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas. Tas ir papildus instrumens investīciju piesaistesi reģionam un jaunu darbavietu radīšanai. Ir gandarījums, ka “Balvu inovācijā” saņem “LEAX Rēzekne”, kas ir viens no Rēzeknes SEZ uzņēmumiem”, norāda Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

Balvas konkursa laureātiem Daugavpilī, Rēzeknē, Preiļos, Krāslavā un Balvos pasniegs LPRAP priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne un Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins.

Latgales plānošanas reģions, visiem konkursa dalībniekiem, saka paldies par ieguldījumu Latgales reģiona attīstībā, par labas prakses piemēru popularizēšanu Latgalē!

2018. un 2019. gadu konkursu laureāti.

Ar plašāku informāciju par Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbību un sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties interneta vietnē www.lpr.gov.lv

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv