„Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2018” laureāti

Latgales plānošanas reģions ir izvērtējis un noteicis uzvarētējus konkursā  „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2018”. Uz sešām nominācijām, konkursam tika pieteikti  46 pretendenti, kuri  pārstāvēja Daugavpils, Rēzeknes pilsētas, Daugavpils, Balvu, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Līvānu, Preiļu, Zilupes novadus.

Konkursa komisija veica izvirzīto pretendentu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu, saskaņā ar konkursa nolikumu, kur katrai nominācijai bija noteikti kritēriji, izvērtējot izvirzītāju sniegto informāciju pieteikuma anketās. Pretendents,  ar lielāko iegūto punktu skaitu, kļuva par uzvarētāju savā nominācijā.

Nominācijā „Gada inovācija”  tika izvirzīti 8 sekojoši pretendenti:   SIA “Rasa Botanicals”,  Žanis JESKO, biškopības saimniecība „Dzipšļu medus”, SIA  “Gravtex”, SIA „ Latcosmetics”, SIA “Akva Systems”, SIA “Himalayan International”, IK “Jack Snipe”, SIA “Vitcake”.

Nominācijā „Gada inovācija” tika vērtēti kritēriji: uzņēmuma reģistrācija un darbība Latgales reģionā, jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai pakalpojumu radīšana, videi draudzīga saimniekošana, vietējo resursu izmantošana, investīciju piesaiste, sadarbība ar zinātni un pētniecību, produkta tirgus potenciāls, ekonomiskie rādītāji.

Šajā nominācijā par uzvarētājs kļuva SIA “Rasa Botanicals” no Līvānu novada.

Nominācijā „Gada mājražotājs” tika izvirzīti 5 sekojoši pretendenti: Gita Usāne, bioloģiskā saimniecība “Indiņi”, z/s “Sēlija”, pašnodarbinātā persona Kārlis Jadzevičs un  z/s “Kurmīši”.

Nominācijas uzvarētājs tika noskaidrots balstoties uz sekojoši vērtēšanas kritērijiem: pašražotās vai pašaudzētās produkcijas izmantošana, vietējo resursu izmantošana, inovatīvas pieejas, risinājumi,  dalība izstādēs, gadatirgos, pasākumos, piedāvātā pakalpojuma, produkta pieejamība klientiem.

Šajā nominācijā par uzvarētāju kļuva   z/s “Kurmīši” no Krāslavas novada .

Nominācijā “Gada tūrisma pakalpojuma sniedzējs”  tika izvirzīti 11 sekojoši  pretendenti: “Silene Resort & SPA”, “Šmakovkas laboratorija”, SIA „BURU GURU”, SIA “Restarts”, SIA “Zenit”, Ilmārs  Lociks ( SIA “Beibuks”, SO Sporta klubs “Beibuks”), viesnīca “PARK HOTEL LATGOLA”  (SIA “Belkanto), Ludzas Lielā sinagoga, z/s “Klajumi”, “JuRita Mini Zoo” un  SIA  “M & CO”.

Šajā nominācijā tika vērtēti sekojoši kritēriji: uzņēmuma darbība Latgales reģionā, tūrisma pakalpojumu kvalitāte, daudzveidība, tūrisma nozares attīstības veicināšana reģionā, piedāvātā pakalpojuma pieprasījums, uzņēmuma mārketinga aktivitātes, reģiona atpazīstamības veicināšana Latvijā, pasaulē, sadarbību ar pašvaldībām, piesaistītās investīcijas attīstībā, pozitīvs publiskais tēls. Par uzvarētāju kļuva SIA “M & Co” no Preiļiem.

Latgales plānošanas reģionu priecē fakts, ka daudz pretendentu tika izvirzīti nominācijā „Gada jaunais komersants 2018”: SIA “VV Jumti”, SIA „LINLIVAR”, SIA “Fishboat”, SIA “SMD Baltic”,  IK “Dambis 4”,  Alvis Slesars,  SIA “YoPlayDo”,  SIA “NAIVE WOOD”, SIA “Technical textiles”, SIA “Gallerhof Holzwerk”.

Galvenie vērtēšanas kritēriji nominācijā “Gada jaunais komersants” bija: inovatīva produkta radīšana, stabilitāti un izaugsmi raksturojoši saimnieciskie rādītāji, darba vides, ražošanas zonas un pārējās teritorijas sakoptība, darba vietu skaits, investīciju piesaistīšana, jauno tehnoloģiju ieviešana, klientu servisa līmenis, marķēšana, Latgales reģiona atpazīstamība produkta marketingā, simbolikas izmantošana, uzņēmuma dibinātāja/u vecums līdz 29 gadiem.

 Šajā nominācijā par uzvarētāju kļuva SIA SMD Baltic no Daugavpils.

Nominācijā „Sociāli atbildīgs uzņēmums” tika izvirzīti 8 sekojoši pretendenti: SIA „Rēzeknes Gaļas kombināts”,  Biedrība „Galerija”, “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS,  AS “Latgales bekons”,  IK “Pelnrušškītes sapnis” Ruta Zviedre, biedrība “Kultūras klubs”,  SIA “MEAT UNION”, SIA “Zaļā sala-R”.

Izvērtēšanas nozīmīgākie kritēriji bija: veiksmīga sadarbība ar reģiona pašvaldību/ām, tās iestādēm, NVO, (izglītības un zinātnes sektora, kultūras, sporta un citiem pārstāvjiem), publisku pasākumu atbalstīšana, sponsorēšana, komersanta dalība pieredzes apmaiņā ar citiem nozares dalībniekiem, jauniešu iesaistīšana uzņēmējdarbībā un apmācībā, realizēti sociālās partnerības projekti un radīta būtiska ietekme uz teritorijas attīstību.

Pieņemot galīgo lēmumu par uzvarētāju nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums”, komisija vienojās, ka netiks piešķirta šī nominācija, jo pieteiktajiem pretendentiem aktivitātes ir ļoti līdzīgas un līdera nav. Līdz ar to, tiks piešķirtas divas balvas nominācijā „Gada amatnieks”, jo šajā kategorijā bija divi izteikti līderi.

Nominācijā „Gada amatnieks” tika izvirzīti 4 sekojoši pretendenti: “Podusēta”, Valda un Olgas  Pauliņu keramikas darbnīca,  tāšu meistars Jurijs Ivanovs,  SIA “Ludzas amatnieku centrs”.

Šajā nominācijā tika vērtēti Latgales reģionā darbojošies amatnieki, kuru piedāvātais produkts, pakalpojums, radītās vērtības veicina reģiona atpazīstamību un amatu prasmju popularizēšanu. Tāpat arī tika vērtēta sadarbība ar reģiona pašvaldībām, to institūcijām, izglītības iestādēm, organizācijām, produkta daudzveidība un kvalitāte, pieejamība klientiem.

Nominācijā „Gada amatnieks” par uzvarētājiem kļuva Valda un Olgas Pauliņu keramikas darbnīca Krāslavas novadā un tāšu meistars Jurijs Ivanovs no Zilupes novada.

 Konkursa uzvarētājiem Latgales plānošanas reģiona balvas tika pasniegtas 17. un 18. novembrī, svētku pasākumu laikā, Līvānos, Preiļos, Zilupē un Daugavpilī, savukārt, Krāslavā balvas tiks pasniegtas 30. novembrī.

Latgales plānošanas reģions, visiem konkursa dalībniekiem, saka paldies par ieguldījumu Latgales reģiona attīstībā, par labas prakses piemēru popularizēšanu Latgalē!

Paldies visiem aktīvajiem pretendentu izvirzītājiem!

Ziņu sagatavoja: Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs