Valsts iestādes

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Atbalsts uzņēmējiem Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas jautājumos pieejams Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Latgales reģiona nodaļā Rēzeknē. CFLA ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas pilda 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) sadarbības iestādes funkcijas.CFLA Latgales reģionālās nodaļas speciālisti veic ES fondu projektu ieviešanas uzraudzību no pirmās projekta ieviešanas dienas līdz pat pēcuzraudzības perioda beigām: izvērtē iepirkumu plānus, veic iepirkumu pirmspārbaudes un pārbauda jau veiktās iepirkumu procedūras, izskata un apstiprina maksājumu pieprasījumus, kā arī nodrošina konsultācijas un atbalstu projektu vadītājiem. Tāpat tiek veiktas projektu pārbaudes to īstenošanas vietās un uzraudzīti projekti pēc to īstenošanas pēcuzraudzības periodā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegtas konsultācijas klātienē par ES fondu finansējuma piesaistes iespējām.

CFLA Latgales reģiona nodaļas darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit.


Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” VID ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.
VID nodokļu pārvaldes klientu apkalpošanas centri (KAC) atrodas šādās Latgales reģiona pilsētās – Balvi, Daugavpils, Krāslava, Ludza, Preiļi un Rēzekne.

VID KAC darbalaiki un kontaktinfomācija ir atrodama šeit.

VID Muitas pārvaldes Latgales Muitas kontroles punktu (MKP) daļa atrodas Daugavpilī un atbild par Latgales reģionā esošo 11 MKP darbību. Informāciju par MKP piedavātajiem pakalpojumiem un kontaktinformācija atrodama šeit.


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

NVA piedāvatie pakalpojumi darba devējiem ir atrodami šeit.

NVA filiāles atrodas šādās Latgales reģiona pilsētās – Balvi (pieņemšanas laiki arī Baltinavā, Tilžā un Viļakā) , Daugavpils (pieņemšanas laiki arī Ilūkstē), Krāslava (pieņemšanas laiki arī Dagdā), Ludza (pieņemšanas laiki arī Kārsavā un Zilupē), Preiļi (pieņemšanas laiki arī Līvānos), Rēzekne (pieņemšanas laiki arī Viļānos un Maltā).

Pilnīga informācija par NVA filiāļu adresēm, darbalaikiem un kontaktpersonām ir atrodama šeit.


Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (LR UR)

LR UR ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus. LR UR ir divas reģionālās nodaļas Latgales reģionā – Daugavpilī un Rēzeknē.

Daugavpils reģionālā nodaļa

Rēzeknes reģionālā nodaļa


Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

LTRK ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno vairāk nekā 1600 biedrus, tajā skaitā uzņēmumus, nozaru asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubus, un citas uzņēmēju apvienības. LTRK ir divas nodaļas Latgales reģionā – Ziemeļlatgales nodaļa (Rēzeknē) un Dienvidlatgales nodaļa (Daugavpilī), kuru kontaktpersonas atrodamas šeit.

LTRK Latgales reģionālās padomes sastāvs


Finanšu institūcija “ALTUM”

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, novēršot tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātā sektora finanšu iestādes, un nodrošinot finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas. Latgalē Altum ir pārstāvēti ar Rēzeknes un Daugavpils reģionālajiem centriem.


Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK)

LDDK pārstāv darba devēju organizāciju intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē, tās apakšpadomēs un citās konsultatīvajās institūcijās, kā arī starptautiskajās institūcijās.

LDDK Latgales reģiona koordinatore ir Līga Šmate, kontakti atrodami šeit.


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības

LIAA pārstāvniecība Daugavpilī

LIAA pārstāvniecība Daugavpilī ir paplašinājusi sniegto pakalpojumu klāstu. Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir pieejams jauns atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, inovācijām un eksportam. Atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību biznesa idejas īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, veicinot aktivitātes, kas vērstas uz inovatīvo komersantu īpatsvara paaugstināšanu ekonomikā un sekmē uzņēmējdarbību.

LIAA pārstāvniecībā Daugavpilī ir pieejama koprades telpa jeb open office, kur pārstāvniecības klienti var gan strādāt, gan tikties ar sadarbības partneriem un klientiem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.), kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus. Koprades darba laiks: Pirmdiena – Ceturtdiena no plkst.10.00 līdz 17.00. Obligāta iepriekšēja reģistrācija platformā business.gov.lv/

Piesakies konsultācijai un uzzini vairāk par LIAA pārstāvniecības Daugavpilī piedāvātajām iespējām.

Kontaktinformācija:
daugavpils@liaa.gov.lv
+371 28384264
Vienības iela 13, Daugavpils, Daugavpils Universitātes 1.stāva 115.auditorijā
Facebook: facebook.com/LIAADaugavpils
Instagram: instagram.com/liaa.daugavpils/
Plašāk par atbalsta programmām: business.gov.lv/atbalsta-programmas

LIAA pārstāvniecība Rēzeknē.


Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (RSEZ)

RSEZ izveidota 1997. gada 23. aprīlī, pamatojoties uz Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu. RSEZ kopplatība ir 1155 ha. Tā ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu, Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju un ir viens no nozīmīgākajiem starptautisko transporta koridoru krustpunktiem ar tiešu piekļuvi starptautiskajiem tirgiem ES, Krievijā un NVS. Kapitālsabiedrībām piejamie nodokļu atvieglojumi RSEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31.decembrim.

RSEZ kontaktinformācija atrodama šeit.