Pašvaldību atbalsts un uzņēmēju biedrības

Ludzas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvā padome
Biedrība “Daugavpils lauksaimnieku apvienība”
Biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome”
Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome


Rēzeknes Uzņēmēju biedrība

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība ir 2009. gada novembrī dibināta nevalstiska darba devēju organizācija, lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām. Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšanu un īstenošanu.


Uzņēmīgo sieviešu klubs “Sentio”

Biedrības “Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO”” mērķis ir celt sieviešu pašapziņu, radīt uzņēmumu veidošanai un jaunu darbavietu izveidei labvēlīgu vidi, veicināt esošo un topošo sieviešu uzņēmēju savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Adrese: Dārzu iela 71-39, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis: 2-9400511.
E-pasta adrese: sentio@inbox.lv


Daugavpils novada uzņēmēju konsultatīvā padome

Daugavpils novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs – Špoģos, Višķu pagastā.
Viduslatgales pārnovadu fonds – uzņēmējdarbības attīstība; atbalsts dažādām sociālajām grupām.


Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs (ZLBC)

ZLBC ir Balvu novada pašvaldības aģentūra, kuras mērķis ir atbalstīt, veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanu Balvu novadā. Radīt apstākļus inovatīvu pakalpojumu sniegšanai, preču un produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā Ziemeļlatgalē.

Kontaktinformācija pieejama šeit.


Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments