Atbalsts lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests (LAD)

LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.
Latgales reģionā darbojas 3 LAD pārvaldes:

LAD darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit.


Biedrības, kas atbild par LEADER programmu realizāciju Latgales reģiona novados

Biedrība “Preiļu – Līvānu novada partnerība “KŪPĀ””
Biedrība “Rēzeknes novada partnerība”
Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība”
Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”
Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”
Biedrība “Ludzas rajona partnerība”


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

Piedāvā lauku attīstības konsultāciju pakalpojumus uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem, veicinot nozares ražošanas procesus, nodrošinot grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumus, kā arī pētījumus, izglītošanu un informēšanu.
LLKC klienti darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citās lauku uzņēmējdarbības jomās. Tie ir arī dažādu lauku iedzīvotāju sociālo grupu pārstāvji.
Latgales reģionā LLKC biroji darbojas Balvos, Ludzā, Rēzeknē, Preiļos, Krāslavā un Daugavpilī.

LLKC darbinieku kontaktinformācija atrodama šeit.


Valsts lauku tīkls (VLS)

VLS galvenais uzdevums ir veicināt dažādu organizāciju, valsts institūciju un sabiedriski aktīvo lauku iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, uzsvaru liekot uz informācijas apmaiņas nodrošināšanu.

Kontaktinformācija pieejama šeit.


Latvijas lauku forums (LLF)

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.
Kontaktinformācija pieejama šeit.


Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)

www.pvd.gov.lv/lv/parvaldesPVD ir Zemkopības ministrijas struktūrvienība, kuras darba galvenais mērķis ir droša un nekaitīga pārtika patērētājiem, kā arī veseli un pienācīgi aprūpēti dzīvnieki. Latgales reģionā ir divas PVD teritoriālās struktūrvienības – Dienvidlatgales un Ziemeļlatgales pārvaldes.