Latvijas simtgade

————————-

Latvijas valsts simtgade sākusies ar plašu programmu atzīmējot Latgales kongresa simtgadi

atzīmēs no 2017. līdz 2021. gadam, lai aptvertu un pilnvērtīgi izstāstītu valsts veidošanas stāstu. Nozīmīgu lomu tajā ieņem ar Latgali saistīti notikumi, kuru centrālā ass ir vēsturiskais Latgales kongress – Latgales pirms simts gadiem pieņemtais lēmums apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti.

Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana notika 2017.gada 4.maijā, Latvijas otrajā dzimšanas dienā. Papildus plašai norišu programmai saistībā ar Latgales kongresa simtgadi Latvijā un citviet pasaulē, turpinot Latvijas valsts simtgades biroja aizsākto tradīciju, tiks svinēti Baltā galdauta svētki. Tāpat notika plaša tautas akcija „Apskauj Latviju”, ap visu Latvijas robežu veidojot simbolisku Latvijas garīguma sardzi un pierobežas novados stādot ozolus, ko pavadīja spēka dziesmas un citi atmiņās paliekoši notikumi.

„Pirmais Latgales latviešu kongress Rēzeknē 1917.gadā ir viens no svarīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem, kas iezīmē mūsu valsts un nācijas tapšanas ceļu, kā arī parlamentārisma veidošanos. Kongresā lēma, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta.” To uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece trešdien, 25.janvārī, preses konferencē, iezīmējot Latgales kongresa simtgades pasākumus, kas ar plašu programmu šogad ieskandinās Latvijas valsts simtgadi.

Latgales simtgades kongress un tā norišu programma būs viens no centrālajiem Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanas notikumiem. Galvenie svinību notikumi notika Rēzeknē no 22. aprīļa līdz 7. maijam un Daugavpilī 6. maijā. Ar daudzveidīgu pasākumu programmu tika akcentēta Latgales nozīmība Latvijas valsts izveidošanā un izceltas Latgales vērtības.

Kultūras ministre Dace Melbārde: „Latvijas valsts simtgades svinības aizsāksim tieši Latgalē, vietā, kur pirms simts gadiem norisinājās izšķiroši notikumi ceļā uz Latvijas valsts dibināšanu. Šis ir laiks, kad padziļināti izzināt un veidot Latvijas stāstu, nostiprināt esošās un radīt paliekošas vērtības nākamajai simtgadei. Vēlos teikt paldies reģiona iedzīvotājiem un Latgales pašvaldībām par aktīvu iesaisti simtgades veidošanā. Kopā mums ir izdevies radīt patiesi unikālus svētkus Latgales kongresa simtgadei, kas piepildīs Latgali ar saturīgu dialogu par valsts kopīgo nākotni un arī kultūru – mūziku, teātri, mākslu, priecējot reģiona iedzīvotājus, kā arī tūristus no Latvijas malu malām un ārvalstīm. Latgale man ir īpaši mīļa savdabīgās, vitālās latgaliešu valodas un kultūras dēļ. Ticu, ka simtgadē īpašo vēl vairāk iemīlēs paši latgalieši, kā arī iepazīs arī Latgales draugi un viesi. Aicinu visus pasaules latgaliešus atzīmēt kongresa simtgadi gan klātienē daudzajās norisēs līdz pat augustam, gan neklātienē – sekojot līdzi norisēm sabiedriskajos medijos.”

Pirmais Latgales kongress, kas notika Rēzeknē 1917. gada 26. – 27. aprīlī pēc tā laika skaitīšanas sistēmas (9. – 10.maijā), bija Latgales latviešu pārstāvju sanāksme, kurā apsprieda Latgales pašpārvaldes jautājumus, tostarp jautājumu par Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķu atdalīšanu no Vitebskas guberņas un to pievienošanu Vidzemes un Kurzemes latviešu apdzīvotajai teritorijai.

Atzīmējot šo vēsturisko notikumu, kas kļuva par pagrieziena punktu ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti, notiks Latgales Simtgades kongresa plenārsēde, kurā tiks izvērtētas Latgales attīstības tendences un sniegti ziņojumi par dažādu nozaru sasniegumiem, un konference, kuras laikā tikts prezentēti jaunieguvumi pētniecības procesā un notiks zinātniskā diskusija „1917. gada Rēzeknes kongresa vēsturiskā un juridiskā nozīme un loma Latvijas valstiskumā un Satversmē”.

Nozīmīgākie notikumi Rēzeknē bija Latgales Simtgades kongress un Latgaliešu valodas nakts. Kongresa simtgades svinību programmā tika atklāta īpaša Latgales kongresa simtgadei veltītu izstāde Latgales kultūrvēstures muzejā, un Latgales reģiona skolās Latgalē pazīstami kultūras un sabiedriskie darbinieki vadīja Novadmācības mācību stundas.

Atklāšanas dienā 5.maijā – notika dievkalpojums Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē ar kopīgu svētku gājienu un Latgales kongresa piemiņas vietas atklāšanu. Vienlaicīgi tas bija arī 4. pasaules latgaliešu saiets, kuru apmeklēja arī latgalieši no Sibīrijas. Tāpat tika prezentēta Latgales kongresa simtgadei veltīta Latvijas Bankas monēta.

Notikumam par godu tika atskaņoti vairāki jaundarbi. VSIA „Latvijas Koncerti” veido koncertciklu par katru no Latvijas novadiem, kas jau notika Rēzeknē un turpināsies citu Latvijas novadu koncertzālēs dažādos gadalaikos 2017. un 2018. gadā. Latgales koncertuzvedumu “Rakstiem un skaņai” veidoja Latgales izcelsmes radošā komanda un Latvijas radio koris Sigvarda Kļavas vadībā. Kompozīcijas pamatā ir Latgales unikālās kultūrtelpas izcelšana, sapludinot vienotā mākslinieciskā veselumā katoliciskās tradīcijas un tradicionālo folkloru. Krāslavietis Aleksandrs Meijers šim uzvedumam radīja īpašu mūzikas instrumentu no keramikas podiem. Latgalei veltītā uzveduma pirmizrāde Latgales vēstniecībā GORS notika 22.aprīlī. Savukārt 4.maijā svētku koncertā izskanēja R.Dubras oratorijas pirmatskaņojums Latvijas nacionālā simfoniskā orķestra, kora “Latvija” un ērģelnieces Ivetas Apkalnas izpildījumā.

6.maijā Daugavpilī notika Tautu forums. Forumā tika akcentēts dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju devums dažādās jomās, jo īpaši uzsverot lomu valsts veidošanā un attīstībā. Foruma saturiskā programma tapa sadarbībā ar Daugavpils jauniešu iniciatīvu LAVKA un Vienības namu, kas šo gadu aizvada 80.jubilejas zīmē.

Latgales kongresa simtgades programma turpinājās arī maijā un jūnijā ar starptautisko tēlniecības simpoziju un Starptautisko militāro orķestru festivālu Daugavpilī, Tautas mūzikas svētkiem Ludzā un Latgales mākslas svētkiem Višķos.

Latgales kongresa simtgades pasākumu mērķis ir vēstīt par Latgales specifisko ceļu Latvijas valsts veidošanā, akcentēt Latgales daudzšķautņainās identitātes un vērtības, apzināt visas pasaules latgaliešus, izpētīt un aktualizēt Latgales vēsturi, un veicināt sabiedrības izpratni par to.

Plašāka informācija par Latvijas un Latgales kongresa simtgades pasākumiem www.lv100.lv