Konkurss “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”

KONKURSA MĒRĶIS:  ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības (turpmāk – pašvaldības), kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu (turpmāk – Atbalsts).

Konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā atbilstoši šā nolikuma 1. pielikumā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” noteiktajai formai, nosūtot to elektroniski konkrētā plānošanas reģiona Vērtēšanas komisijai, ar norādi “Konkursam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās””: pasts@lpr.gov.lv

KONKURSA “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” NOLIKUMS