Viļānu novads

Viļānu novada dome
Kultūras laukums 1a, Viļāni,
LV – 4650
www.vilani.lv

VIĻĀNU NOVADA RAKSTUROJUMS

Novada platība: 284,9 km²; Iedzīvotāju skaits: 6920. Novads izveidots 2009.gadā, apvienojoties 4 teritoriālajām vienībām: Dekšāres pagastam, Sokolku pagastam, Viļānu pagastam un Viļānu pilsētai. Viens no Viļānu novadu raksturojošiem elementiem ir AMATNIEKU GADATIRGUS, kas notiek katra mēneša otrajā svētdienā. Tirgus pulcina pirkt un pārdot gribētājus jau kopš 1993.gada. Novadā radoši darbojas dažādas nevalstiskās organizācijas – kultūras, reliģiskās, amatnieku, sporta. Viļānu novads lepojas ar aktīviem pašdarbniekiem, kuru kopskaits ir vairāk kā 300 dalībnieku un kuri novada vārdu popularizē gan Latvijā, gan tālu ārpus tās robežām. Viļānu novada moto: Kur bitis, tī mads!