Viļakas novads

Viļakas novada dome
Abrenes iela 26, Viļaka,
LV – 4583
www.vilaka.lv

VIĻAKAS NOVADA RAKSTUROJUMS

Pēc Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā izveidoja Viļakas novadu. Tajā apvienojās Viļakas pilsēta un seši apkārtējie pagasti: Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru. Viļakas novada kopējā teritorija ir 638,79 km2. Viļakas novadā dzīvo 6181 ( uz 01.01.2012) iedzīvotāji, blīvums – 10,1 iedzīvotāji/km2. Viļakas novads atrodas Latvijas austrumu daļā. Novads austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos ar mazāko novadu Latvijā – Baltinavas novadu, rietumos ar Balvu novadu un ziemeļos ar Alūksnes novadu. Ar Viļakas novadu sākas Eiropas Savienība.

Viļakas novadu šķērso 1.šķiras autoceļš Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (robežkontroles punkts Vientuļi).Vislielāko daļu novada teritorijas aizņem meži 341,11 km2 – 53 %. Meža teritorijām bagātākie ir Susāju, Žīguru un Vecumu pagasti. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 217,12 km2 – 34 %. Lauksaimniecības zeme visvairāk ir Šķilbēnu, Vecumu un Susāju pagastos. Galvenā tautsaimniecības nozare Viļakas novadā ir lauksaimniecība (graudkopība, gaļas un piena lopkopība, cūkkopība, aitkopība, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšana).

Segmentējot uzņēmējdarbību pēc komercdarbības formām, 58 % ir zemnieku saimniecības, 13 % – individuālie uzņēmēji, 12 % – SIA. Novadā ir aktīva sabiedriskā darbība -13 % ir biedrības un 2 % – reliģiskās draudzes. Novadā liela uzmanība tiek pievērsta izglītības, kultūras, sporta, sociālās, ceļu, ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai. Aktīva novadā ir kultūras dzīve 7 novada kultūras (tautas) namos, septiņās bibliotēkās un trīs muzejos. 2011.gadā ir noslēgusies 16 projektu īstenošana kultūras, sporta, izglītības un sociālās infrastruktūras sakārtošanā. Turpinās 19 projektu īstenošana. Piecpadsmit no tiem ir vērsti novada infrastruktūras sakārtošanā. Četri projekti tiek īstenoti novada kapacitātes stiprināšanā un cilvēkresursu attīstībā. Novada dome un iestādes dibina jaunus kontaktus ar Krieviju, Igauniju, Lietuvu, Norvēģiju, Vāciju, Poliju, Lielbritāniju, Itāliju un Bulgāriju pieredzes apmaiņai un sadarbībai.