Rēzeknes novads

Rēzeknes novada dome
Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne,
LV-4601
www.rezeknesnovads.lv/

RĒZEKNES NOVADA RAKSTUROJUMS

Rēzeknes novadā ir 28 pagasti un Viļānu pilsēta

Platība – 2809.12 km2

Iedzīvotāju skaits – 30963 [Avots: CSB, dati uz 01.01.2022.].

Noklikšķini, lai izpētītu pagastu karti vairāk!

Rēzeknes novads var lepoties arī ar nemateriālām kultūras vērtībām – mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, tautas daiļamata meistariem, talantīgām un neordinārām personībām. Gleznainā daba, kultūrvēsturiskie un dabas objekti ir labs priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Novada tūrisma uzņēmumi ne tikai piedāvā atpūsties pie ūdeņiem, bet arī iepazīt kultūrvēsturiskās bagātības, apmeklēt svētkus un nobaudīt Latgales kulināro mantojumu, izjust latgaliešu valodas un viesmīlības īpašo burvību.

Rēzeknes novads atrodas netālu no Latvijas valsts un arī visas Eiropas Savienības austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kas paver plašas potenciālās sadarbības iespējas visās jomās. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pašos virzienos, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu.

Gleznainā daba, kultūrvēsturiskie un dabas objekti ir labs priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Novada tūrisma uzņēmumi ne tikai piedāvā atpūsties pie ūdeņiem, bet arī iepazīt kultūrvēsturiskās bagātības, apmeklēt svētkus un nobaudīt īpatnējo Latgales kulināro mantojumu, izjust latgaliešu valodas un viesmīlības īpašo burvību.

Rēzeknes novads ir viens no bagātākajiem novadiem Latvijā ar kultūras pieminekļiem. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti 252 Rēzeknes novadā esošie kultūras pieminekļi.

Rēzeknes novads var lepoties arī ar nemateriālām kultūras vērtībām – mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, tautas daiļamata meistariem, talantīgām un neordinārām personībām.

Lielākie rūpniecības uzņēmumi ir RSEZ SIA “Verems” Vērēmu pagastā, RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” Ozolaines pagastā. Lauksaimniecības sfērā aktīvi darbojas SIA “Sprūževa M” Griškānu pagastā., “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” (augkopība un lopkopība, elektroenerģijas ražošana un elektroenerģijas tirdzniecība, izveidota Viļānu biogāzes koģenerācijas stacija), AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” (augkopība un lopkopība, piena lopkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lauksaimnieciskie pakalpojumi, medniecība, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, pētījumu un eksperimentu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs), Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Viļāni” (piena produktu, olu, pārtikas eļļu un tauku vairumtirdzniecības pakalpojumi).