Preiļu novads

Preiļu novada dome
Raiņa bulvāris 19, Preiļi,
LV-5301
www.preili.lv

PREIĻU NOVADA RAKSTUROJUMS

Preiļu novads atrodas Latgales dienvidrietumu daļā. Tas ir izveidots 2000.gadā, apvienojoties Preiļu pilsētai, Preiļu un Aizkalnes pagastiem, bet 2009. gadā novadam pievienojās arī Saunas un Pelēču pagasti. Preiļu novada teritorijas platība ir 36 441 ha. 2012. gada sākumā novadā dzīvoja nedaudz vairāk kā 11 tūkstoši iedzīvotāju. Preiļu novada lielākā vērtība ir tā cilvēki ar savām zināšanām, iemaņām un darba tikumu. Novads ir interesants ar savu vēsturi, tradīcijām, saimniecību un dabas ainavām. AS „Preiļu siers”, SIA „Firma Jata”, SIA „VS Teks” un citu vietējo uzņēmēju saražotais ir pazīstams un atzinīgi novērtēts ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā un pasaulē. Novada laukus apstrādā spēcīgas zemnieku saimniecības. Leļļu galerija, Vīngliemežu audzētava, Mājas vīna ražotne u.c. tūrisma objekti ar katru gadu piesaista aizvien lielāku tūristu interesi. Muzeji gādā par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ekspozīciju papildināšanu.Novadā ir pieejama plaša un daudzveidīga kultūras dzīve. Pašdarbības kolektīvu augstais līmenis tiek novērtēts arī ārpus Latvijas robežām. Par jaunās paaudzes daudzpusīgu un kvalitatīvu izglītošanu gādā 11 izglītības iestādes. Preiļu novads – novads, kurā gribas atgriezties vēl un vēl!